PL EN


2017 | XIX (XXVIII) | 89-105
Article title

The spirituality of art after Kandinsky

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Wassily Kandinsky defined the character of the spirituality of modern art and outlined its territory, becoming, along with Duchamp, a patron of various trends in modern art. The notion of the spirituality of art has proved to be an important characteristic feature of works of art. It figures prominently in the writings of art historians, theologians, and aestheticians, and it seems to correspond to Charles Taylor’s conceptions of epiphanic art. Nevertheless, the very notion of the spirituality of art is far from clearly defined: it can refer to the spiritual nature of an artwork itself or to the creative process, or to the spirituality of a work of art that can be determined by its theological context. In this paper I have compared several distinct readings of the notion of the spirituality of art, with Kandinsky’s thought constituting the frame of reference for the interpretations of the works of Rothko and Viola.
PL
Celem artykułu jest konfrontacja wybranych interpretacji pojęcia „duchowość sztuki” Wasyla Kandyńskiego oraz pokazanie dwóch odmiennych podejść do duchowości sztuki: abstrakcji Rothko i video instalacji Billa Violi. W świetle myśli Charlesa Taylora można przyjąć, że pojęcie duchowości zastępuje pojęcie piękna, a duchowość abstrakcji stanowi jedną z odpowiedzi artystów awangardy na instrumentalizm stechnicyzowanej rzeczywistości. W interpretacji Kojèva, idącego za Heglem, duchowość sztuki jest tożsama z pięknem, natomiast Adorno niechętny podejściom Kandyńskiego i Hegla postuluje krytyczny model duchowości sztuki. W drugiej połowie XX wieku istnieje wiele nawiązań do Kaudyńskiego. Duchowy plan dzieł sztuki, pojęty jako kosmiczny pierwiastek rzeczywistości, staje się ich uzasadnieniem, w pewnym sensie zastępuje wartości estetyczne. Równolegle pojawiają się alternatywne podejścia, duchowość zostaje utożsamiona z procesem tworzenie (Marek Rothko) lub przynależy integralnie do przedstawienia, co zbliża sztukę świecką do religijnej (Bill Viola). Dla estetyka interesujące, w tej konfrontacji, jest wydobycie przesunięć w obrębie starych kategorii estetycznych, jak również odnotowanie ich nowych manifestacji w sztuce.
Year
Volume
Pages
89-105
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
 • Adorno Theodor W., Aesthetic Theory, p. 87 www.heathwoodpress.com/wp-content/uploads/2015/
 • 04/aesthetictheory.pdf retrieved 18/07/2017.
 • Alexenberg Melvin L. (2011) The Future of Art in a Postdigital Age: From Hellenistic to Hebraic Consciousness, Bristol, Chicago: Intellect.
 • Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa. (1963) eds., E. Grabska, H. Morawska. Warszawa: PWN.
 • Bernier Roland R. (2014) The Unspeakable Art of Bill Viola. A Visual Theology, Eugene: Pickwick!
 • Publications.
 • Bielik-Robson Agata. (2000) Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków: Universitas.
 • Bill Viola (2003), ed. John Walsh, Los Angeles–London: The J. Paul Getty Museum, The National Gallery.
 • Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach (2012) eds. P. Bogalecki, A. Mitek- -Dzięba, Katowice: FA-art, Uniwersytet Śląski.
 • Elkins James (2004) On the Strange Place of Religion in Contemporary Art. New York: Routledge.
 • Florman Lisa (2014) The Concrete in Kandinsky’s Art, Stanford: Stanford University Press.
 • Golding John (2000) Paths to the Absolute. Mondrian, Malevich, Kandinsky, Pollock, Newman, Rothko, and Still, Princeton: Princeton University.
 • Hendrix John Sh., (2005) Aesthetics and the Philosophy of Spirit. From Plotinus to Schelling and Hegel, New York: Peter Lang.
 • Illman Ruth (2014) Art and Belief: Artists engaged into interreligious Dialogue, New York: Routledge.
 • James Elkins (2004) Iconoclasm and the Sublime: Two Implicit Religious Discourses in Art History, [in:] J. Ellenbogen, A. Tugendhaft, Idol Anxiety, Stanford: Stanford University Press.
 • James Elkins (2004) On the Strange Place of Religion in Contemporary Art, New York: Routledge.
 • Kandinsky Wassily, Marc Franz (1944) The “Blaue Reiter” Almanac, ed. K. Lankheit, New York: Viking.
 • Kandinsky Wassily (1994) On the Spiritual in Art in: Complete Writings on Art, eds. K. Lindsay,
 • P. Vergo, New York: Da Capo Press.
 • Kandinsky Wassily, Point and Line to Plane, https://openlibrary.org/books/OL6033439M/Point_and_line_to_plane retrieved 18/07/2017
 • Kmiecik Michalina (2016) Drogi negatywności. Nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Kojève Alexandre (2014) The Concrete Paintings of Kandinsky, trans. L. Florman in: Lisa Florman, The Concrete in Kandinsky’s Art, Stanford: Stanford University Press.
 • Morawski Stefan (1988) Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Pangle Thomas L. (1992) The Ennobling of Democracy: The Challenge of the Postmodern Age. The Challenge of The Postmodern Age, Baltimore&London: Johns Hopkins University Press.
 • Pattison Georg (2009) Crucifixions and Resurrection of the Image. Christian Reflection on Art and Modernity, Norwich: scm press.
 • Piotrowski Piotr (1993) Artysta między rewolucją i reakcją, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
 • Ringbom Sixten (1970) The Sounding Cosmos. A Study in the Spiritualism of Kandinsky and the Genesis of Abstract Painting, Åbo.
 • Rosenberg Harold (rok), The De-definition of Art, Chicago&London: The University of Chicago Press.
 • Ross D.A., Sellars P. (1998) Bill Viola, New York: Cantz.
 • Rzepińska Maria (1983) Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Siedell Daniel A. (2008) God in Gallery (Cultural Exegesis): A Christian Embrace of Modern Art, Michigan: Baker Academic.
 • Taylor Charles (2002) Oblicza religii dzisiaj, trans. A. Lipszyc, Kraków: Znak.
 • Taylor Charles (2003) Sources of The Self. The Making of the Modern Identity, Cambridge: University Press.
 • Taylor Mark C. (1992) Disfiguring. Art, Architecture, Religion, Chicago&London: The University of Chicago Press.
 • Taylor Mark C. (2012) Refiguring the Spiritual. Beuys, Barney, Turrell, Goldsworthy, New York, Chichester: Columbia University Press.
 • Turowski Andrzej (1990) Wielka utopia Awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910-1930, Warszawa: PWN.
 • Zeki Semir (1997) Visual Art and the Visual Brain in: “The Proceedings of the Royal Institution of Great Britain” Vol. 68, p. 46.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
16419278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64aaa052-9405-4332-913c-72f2f6709ab3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.