PL EN


2013 | 1(11) |
Article title

WYKORZYSTANIE OBSZARU POPRZEMYSŁOWEGO MIASTA ŻYRARDOWA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI

Authors
Content
Title variants
EN
ADVANTAGE OF THE INDUSTRIAL AREA OF ŻYRARDÓW FOR THE BENEFIT OF THE TOURISM DEVELOPMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań była analiza i ocena działalności samorządu terytorialnego Żyrardowa w aspekcie wykorzystania XIX w. osady fabrycznej. Badania pilotażowe przeprowadzono w 2011 r. w formie wywiadu skategoryzowanego z 18 respondentami: pracownikami Urzędu Miasta, Radnymi oraz gestorami bazy turystycznej. Otrzymane wyniki pozwoliły przyjąć założenie, że osada fabryczna to unikatowy na skalę Europy obszar poprzemysłowy, którego rozwój pozytywnie wpłynie na aktywizację turystyki weekendowej i postindustrialnej.
EN
The aim of the study was the analysis and assessment of the activities of self-governmental authorities of Żyrardów. In the study the aspect of taking advantage of the 19th-century factory settlement were taken into account. The pilot study was performed in 2011 in a form of questionnaire interview with 18 respondents: the employees of the Town Council of Żyrardów, Town Councilors and managers of the tourist base. Thanks to the results gained it was possible to assume that the factory settlement of Żyrardów is a unique in Europe postindustrial area, the development of which will positively influence the activation of the weekend and postindustrial tourism.
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
References
 • 1. Chen J., Kerstetter D., Graefe A., Tourists‘ Reasons for Visiting Industrial Heritage Sites, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, Vo. 8 (1/2) 2001.
 • 2. Desimpelaere W., Współczesne oddziaływania turystyki na historyczne Centrum Brugii [w:] J. Purchla (red. nauk.), Dziedzictwo a turystyka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1999.
 • 3. Gryszel P., Działania samorządu terytorialnego na rzecz kształtowania regionalnej i lokalnej polityki turystycznej [w:] A. Panasiuk (red.), Polityka turystyczna, wyd. fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga 2005.
 • 4. Kronenberg M., Turystyka dziedzictwa przemysłowego-próba sprecyzowania terminologii [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Praktyczna, Zabrze 6-7 wrzesień 2007.
 • 5. Milewski D., Rola strategii rozwoju turystyki w kształtowaniu lokalnej polityki turystycznej [w:] A. Panasiuk (red.), wyd. fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga 2005.
 • 6. Naziębło J., Żyrardowski Rocznik Muzealny wydanie pierwsze, Nr 1/1992. Muzeum Okręgowe w Żyrardowie, Żyrardów 1993.
 • 7. Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny, ustrój i gospodarka, Oficyna Wydawnicza Branto, Bydgoszcz-Warszawa 2011.
 • 8. Orłowski B., Fenomen Turystyki Industrialnej, Akademia Humanistyczna, Poznań 2008.
 • 9. Osiecki B., Uwagi do definicji w obiektach przemysłowych [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne, Materiały pokonferencyjne, T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, GWSH w Katowicach, UM w Zabrzu, Katowice 2005.
 • 10. Stawarz A., Żyrardów narodziny społeczności (1830-1870), Towarzystwo Przyjaciół m. Żyrardowa, Warszawa-Żyrardów1985.
 • 11. European Economic and Social Committee, The contribution of tourism to the socio-economic recovery of areas in decline, Declaration of Cordoba. 1st Edition, EESC Pamphlet Series, Brussels, Belgium 2005, http://eur-lex.europa.eu [dostęp: 12.07.2013].
 • 12. Lokalny Program Rewitalizacji Żyrardowa, Urząd Miasta Żyrardowa, Żyrardów 2009.
 • 13. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Żyrardów, Urząd Miasta Żyrardowa, Żyrardów 2004.
 • 14. Program Rządowy dla terenów poprzemysłowych z dnia 27 kwietnia 2004, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.
 • 15. Projekt Strategii Rozwoju Żyrardowa do roku 2025, Urząd Miasta Żyrardowa, Żyrardów 2010.
 • 16. Strategia Rozwoju Żyrardowa do roku 2010, Urząd Miasta Żyrardowa, Żyrardów 1997.
 • 17. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żyrardowa, Urząd Miasta Żyrardowa, Żyrardów 1999.
 • 18. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice 1979.
 • 19. http://www.zyrardow.pl [dostęp 10.02.2012].
 • 20. http://www.nid.pl [dostęp: 12.07.2013 r.].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64ad8899-cf5c-400a-bf94-c6c3ebc166e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.