PL EN


2014 | 3 (58) | 135-143
Article title

Media publiczne w świecie konwergencji – regulacje europejskie a praktyka komunikacyjna

Content
Title variants
EN
Public service media in the era of convergence – European regulation and practice of communication
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mediamorfoza, której jesteśmy dzisiaj świadkami, składa się z jednocześnie następujących dwóch fal: przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe oraz wejścia do technologii informacyjnych (IT). Dotyczy to operacji gromadzenia i przechowywania, przetwarzania i dystrybucji przekazów. Wszystkie odbywają się w technologii cyfrowej, w warunkach konwergencji klasycznego radia i telewizji, telekomunikacji i IT. Innymi słowy – dzięki połączeniu atrybutów radia i telewizji, telefonu i komputera. Rewolucja technologiczna jest tak głęboka, że mówimy dziś o zmierzchu starych mediów drukowanych i elektronicznych oraz pojawieniu się nowych. Punkt krytyczny w rozwoju nowych mediów sytuuje się w latach 90. XX wieku, ponieważ właśnie wtedy pojawił się internet – medium, a zarazem potężne źródło informacji i nowa płaszczyzna komunikacji społecznej. Dzisiaj jest esencją nowych realiów technologicznych rozwoju mediów. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania, jak w tych okolicznościach postępują nadawcy publiczni?; jak wykorzystują nowe technologie?; jak na nową sytuację, w jakiej się znajdują, wpływają regulacje europejskie?
EN
Mediamorphosis, which we are witnessing today is made up of both of: the transition from analogue to digital broadcasting and the entrance to the information technology (IT). This applies to collection and storage, processing and distribution in digital technology, in terms of convergence of broadcasting, telecommunications and IT. In other words – by combining the attributes of radio and television, phone and computer. The critical point in the development of new media and internet was in the 1990s. In that time internet was introduced and became yet another powerful source of information and social communication. The paper is an attempt to answer the questions of how public service broadcasters adopt new technologies and to what extend the new situation is infl uenced by European regulation?
Year
Issue
Pages
135-143
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64bbdaf9-d63a-4e7e-9dc7-67346424d7a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.