PL EN


2014 | 3(33) | 37-50
Article title

Możliwości wykorzystania zasad systemu HACCP w procesie doskonalenia jakości kształcenia w średnich szkołach rolniczych

Content
Title variants
EN
Possibilities of application of the HACCP system rules in the process of improving the quality of education in agricultural secondary schools
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents theoretical issues concerning the possibilities of application of the HACCP system rules in the process of improving the quality of education in secondary schools. The carried out analysis show that it is possible to apply the HACCP system rules in secondary schools. Implementation of the HACCP system rules in schools can be beneficial in four areas: economically-financial, organisational, educational and social. Moreover, the education security would increase, the intellectual loss and failure of students would be diminished and on the educational market an increase of competitiveness and trust to school and its graduates would be observed.
PL
W pracy zaprezentowano teoretyczne rozważania dotyczące możliwości wykorzystania zasad systemu HACCP w procesie doskonalenia jakości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Analizy wykazały, że zastosowanie zasad systemu HACCP w procesie kształcenia w szkołach jest możliwe. Wdrażając zasady systemu HACCP w szkole możemy uzyskać korzyści w czterech płaszczyznach: ekonomiczno-finansowej, organizacyjnej, edukacyjnej i społecznej. Ponadto zwiększyłoby się bezpieczeństwo kształcenia, ograniczone zostałyby niepowodzenia i straty intelektualne uczniów, a także nastąpiłby wzrost konkurencyjności i zaufania od szkoły i jej absolwentów na rynku edukacyjnym.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Baum R., Wielicki W., 2004. Metoda SWOT jako narzędzie analizy strategicznej przedsiębiorstw agrobiznesu, Wyd. AR, Poznań.
 • Early R., 1997. Putting HACCP into practice, Intern. Jour. of Dairy Techn. 50, 1, 7-13.
 • Griffin R., 1998. Podstawy Zarządzania Organizacjami. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, http://www.anonimus.com.pl/R.Griffin.html [dostęp: 11.12.2013].
 • Murawska B., 2004. Segregacja na progu szkoły podstawowej. Wyd. ISP, Warszawa.
 • Musiał S., 2013. Znaki jakości w polskiej edukacji. Warmińsko-Mazurski Oddział Doskonalenia
 • Nauczycieli w Olsztynie, filia w Ełku. http://www.wmodn.olsztyn.pl [dostęp: 11.12.2013].
 • Sokołowicz W., Srzednicki A., 2004. ISO System zarządzania jakością. Wyd. C.H. BECK, Warszawa.
 • Turlejska H., 2005. HACCP UE. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Wawak S., 2005. Zarządzanie jakością – teoria i praktyka. Wyd. Helion S.A. http://wiadomosci.nf.pl/Artykul/6158/Zarzadzanie-jakością-teoria-i-praktyka/ [dostęp: 23.10.2012].
 • Wrześniewski W., 2003. Angielskie systemy jakości kształcenia i możliwości wprowadzenia ichw nauczaniu biologii. Słup. Prac. Przyr. 2, 63-70.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64bdc512-0be9-4837-87a0-04fa8932f060
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.