PL EN


2016 | LXV (65) | 1 | 125-145
Article title

Milcząca zgoda i (samo)wykluczenie mieszkańców osiedla. Strategie władz miasta w rozwiązywaniu konfliktu ekologicznego w mieście

Content
Title variants
EN
Tacit consent and the (self-)exclusion of residential communities – Local authorities’ strategies in environmental conflict resolution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem poniższego artykułu jest przedstawienie aktualnych strategii stosowanych przez władze lokalne w rozwiązywaniu konfliktów ekologicznych w mieście. Wychodząc od charakterystyki i uwarunkowań konfliktów ekologicznych, artykuł koncentruje się na przyczynach samowykluczania się zbiorowości osiedlowych z konsultacji społecznych. W artykule zaprezentowano cztery strategie władz miasta skutkujące samowykluczeniem się protestujących mieszkańców z konsultacji społecznych: wariantu zerowego, konfliktu osiedlowego, zmęczenia partycypacją i zleconych zadań publicznych. W tym kontekście milcząca zgoda jest jedyną możliwą reakcją protestującej zbiorowości osiedlowej na niesatysfakcjonujące konsultacje społeczne.
EN
This article presents common strategies used by local authorities in resolving environmental conflicts in cities. Starting from the characteristics of ecological conflicts, the article focuses on the causes of residential communities (self-)exclusion from public consultations. The article presents four strategies of municipal authorities which result in the (self-)exclusion of housing-estate residents: the zero option; the districts’ conflict; weariness with participation; and eco-tribute. In this context, a tacit consent is the only possible reaction of a protesting community to unsatisfactory public consultations headed by local authorities.
Year
Volume
Issue
1
Pages
125-145
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bartłomiejski R. 2015. Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Beck U. 2012. Społeczeństwo światowego ryzyka W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Dear M. 1992. “Understanding and overcoming the NIMBY syndrome”. Journal of the American Planning Association 58(3): 288–299.
 • Dobek-Ostrowska B. 2009. Porozumienie czy konflikt. Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Warszawa–Bielsko-Biała: ParkEdukacja.
 • Dokken K., Graeger N. 1995. The concept of environmental security – Political slogan or analytical tool?. Oslo: International Peace Research Institute, Report 2.
 • Dworkin R. 1998. Biorąc prawa poważnie. Warszawa: PWN.
 • Emerson K., Nabatchi T., O’Leary R., Stephens J. 2003. Challenges of environmental conflict resolution. W: The promise and performance of environmental conflict resolution. R. O’Leary, L.B. Bingham. Washington D.C.: Resources for the Future.
 • Giddens A. 2008. Konsekwencje nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Giordano K. 2006. Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Gliński P. 2001. „Konflikt o puszczę. Raport z badań nad konfliktem społecznym o poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego. Pogranicze”. Studia Społeczne 10.
 • Goldstone J.A. 2001. Demography, environment and security. W: Environmental Conflict. P. Diehl, N.G. Gleditsch (red.). Colorado–Oxford: Westview Press.
 • Harvey D. 1985. The urbanization of capital: Studies in the history and theory of capitalist urbanization. Baltimore: John Hopkins University Press.
 • Kłopot S.W. 1994. Gra o przestrzeń – system miejski Wrocławia w okresie transformacji ustrojowej. W: Miasta polskie w dwusetlecie prawa o miastach. E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.). Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 • Kłopot S.W. 2000. Chłopi a państwo socjokulturowe aspekty konfliktu w okresie zmiany systemowej. W: Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych. T. 2. M. Malikowski, Z. Seręga (red.). Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Libiszewski S. 1992. What is environmental conflict? Bern: Swiss Peace Foundation and Zurich: Centre for Security Studies and Conflict Research, Swiss Federal Institute of Technology.
 • Martinez-Alier J. 2002. The environmentalism of the poor: A study of ecological conflicts and valuation. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Matczak P. 2004. Lokalne protesty na tle ochrony środowiska. W: Konflikt nieunikniony: wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, P. Buczkowski, P. Matczak (red.). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Molotch H. 1976. “The city as a growth machine: Towards a political economy of place”. American Journal of Sociology 82: 309–332.
 • Mucha J. 1978. Konflikt i społeczeństwo Z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Perloff R.M. 1998. Political communication: Politics, press and public in America. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Rawls J. 1994. Teoria sprawiedliwości. Warszawa: PWN.
 • Runc J. 1998. Ochrona środowiska a konflikty społeczne w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
 • Rychard A. 1995. Władza i interesy w gospodarce polskiej u progu lat osiemdziesiątych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 • Sagan I. 2000. Miasto – scena konfliktów i współpracy Rozwój miasta w świetle koncepcji reżimu miejskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Stankiewicz P. 2007. „Konflikty technologiczne w społeczeństwie ryzyka. Przykład sporu o budowę masztu telefonii komórkowej”. Studia Socjologiczne 4(187): 87–116.
 • Stein D. 2003. The ethics of NIMBYism. W: The citizen’s handbook. A guide to building community. Ch. Dobson (ed.). Vancouver: Vancouver Citizen Committee.
 • Swianiewicz P., Krukowska J., Nowicka P. 2011. Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast. Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.
 • Śliwa P. 2004. Czynniki wpływające na przebieg konfliktów w samorządach terytorialnych. W: Konflikt nieunikniony: wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem P. Buczkowski, P. Matczak (red.). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Śliwińska M. 2004. Rola, przyczyny i skutki dominacji interesów indywidualnych nad ogólnospołecznymi w konfliktach środowiskowych. W: Konflikt nieunikniony: wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem. P. Buczkowski, P. Matczak (red.). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Towalski R. 2007. Dialog społeczny Najnowsze dyskusje i koncepcje. Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog.
 • Vandenabeele J., Goordon L. 2007. Participatory Planning in Protected Areas: Exploring the Social-Science Contribution. W: Social learning towards a sustainable world. A.E.J. Wals (ed.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
 • Westing A. 1986. Global resources and international conflict – Environmental factors in strategic policy and action. Oxford: Oxford University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64c8c96c-0eb5-4ef3-a801-25cb589434fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.