PL EN


2000 | 1 | 101-105
Article title

Stworzenie specjalnych stref ekonomicznych – poważny czynnik restrukturyzacji gospodarki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem dzisiejszej polityki regionalnej Ukrainy jest stworzenie prawnych i ekonomicznych warunków dla efektywnego wykorzystania potencjału zasobów każdego regionu, jego umiejscowienia geopolitycznego w oparciu o przeszłość historyczno-kulturową. Jednym z efektywnych mechanizmów terytorialno-gospodarczej organizacji gospodarki, jej restrukturyzacji, rozszerzenia samodzielności regionów jest sformowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE), na terenach których wprowadza się ulgi celne, walutowo-finansowe, podatkowe oraz inne warunki sprzyjające rozwojowi działalności krajowych i zagranicznych osób prawnych i fizycznych
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Lwowski im. I. Franka
  • Uniwersytet Lwowski im. I. Franka
References
  • Prawo Ukrainy „O zasadach ogólnych stworzenia i działalności specjalnych (swobodnych) stref ekonomicznych”.
  • Postanowa Rady Werchownej Ukrainy od 13.II.1992. Kijów. {Закон України „Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”. Постанова Верховної Ради України від 13.II.1992. Київ.}
  • „Koncepcja stworzenia specjalnych swobodnych stref ekonomicznych na Ukrainie”. Dodatek do postanowy Kabinetu Ministrуw Ukrainy od 14 marca 1994 roku. Numer 164. {Концепція створення спеціальних вільних економічних зон в Україні. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 1994 року. №164.}
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64cb4a7a-b459-4c5c-9745-9fd492ed4cf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.