PL EN


2016 | 4(14) | 69-81 (13)
Article title

POLITYKA INFORMACYJNA URZĘDÓW CENTRALNYCH W POLSCE NA PRZYKŁADZIE WYKORZYSTANIA INTERNETOWYCH KANAŁÓW PRZEKAZU INFORMACJI

Content
Title variants
EN
THE INFORMATION POLICY OF CENTRAL OFFICES IN POLAND ON THE BASIS OF THE USE OF INTERNET-BASED CHANNELS OF INFORMATION SUPPLY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to analyze the information policy of selected central offices on the Internet. In the first part of the article the author defines the nature of information policy. Then the author intends to verify the following thesis: the central offices do not conduct a sufficiently effective information policy. This is due to the lack of systematic action, improper preparation of the content of the messages and the inability to cater to the needs of people with disabilities. The author answers the following research questions: whether the actions taken by the audited offices are in line with a specified strategy or just perform ad hoc actions; whether the information provided is written in intelligible, understandable language and if it is accessible to people with disabilities. Particular attention will be given to the content available on the Internet, in particular on the websites of central offices.
Year
Issue
Pages
69-81 (13)
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, e-mail:m.szczegielniak@uw.edu.pl
References
 • Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, http://www.giodo.gov.pl(28.04.2016).
 • Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R. 2007, Teoria komunikowania publicznego i politycznego.Wprowadzenie, Wrocław.
 • Dzierżak M., Pisma urzędowe pisane prostym językiem? Coraz częściej jest to możliwe,http: // wiadomosci. wp.pl/kat,1019397,title,Pisma-urzedowe-pisane-prostym-jezykiem-Coraz-czesciej-jest-to-mozliwe,wid,17853582,wiadomosc.html (26.09.2015).
 • Faracik-Nowak M., Kampanie wyborcze w dobie mediów społecznościowych [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, red. M. Kolczyński, Katowice.
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, http://www.gios.gov.pl/pl (28.04.2016).
 • Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl (28.04.2016).
 • Grzenia J. 2007, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa.
 • Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com (25.08.2016).
 • Interpelacja nr 30638 w sprawie aktywności Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na portalu społecznościowym Facebook, http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/Interpelacja-Tresc.xsp?key=605F068A&view=null (28.02.2016).
 • Jas-Koziarkiewicz M. 2015, Prawne i instytucjonalne podstawy polityki informacyjnej Unii Europejskiej, ,,Przegląd Europejski”, nr 2 (36).
 • Jasnopis, http://www.jasnopis.pl/ (17.10.2016).
 • Kolczyński M., Mazur M. 2009, Broń masowego wrażenia. Kampania wyborcza 2007 r. w Polsce, Warszawa.
 • Komunikat z badań CBOS nr 90/2015 Internauci 2015, czerwiec 2015.
 • Luboń M., Marcinkowski P. 2015, Raport dostępności.
 • Makosz A., Użycie logo Facebooka może naruszać prawo, http://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-autorskie/artykuly/570917,uzycie-logo-facebooka-moze-naruszacprawo.html (30.11.2011).
 • Państwowa Inspekcja Pracy, https://www.pip.gov.pl/pl (28.04.2016).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Dz.U. 2007, nr 10, poz. 68.
 • Rzecznik Praw Pacjenta, https://www.bpp.gov.pl (28.04.2016).
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm.gov.pl (7.01.2016).
 • Strzelecki Z. (red.) 2008, Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa.
 • Szewczyk A. 2011, Popularność form komunikacji internetowej w Polsce, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 27 (643).
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej, https://www.uke.gov.pl (28.04.2016).
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, https://uokik.gov.pl (28.04.2016).
 • Urząd Regulacji Energetyki, http://www.ure.gov.pl (28.04.2016).
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. tekst jednolity Dz.U. 2015, nr 0, poz. 2058.
 • Waglowski P., Wniosek o dostęp do informacji publicznej via Twitter, http://prawo.vagla.pl/node/10159 (13.05.2015).
 • Wierzbica T. 2013, Rola mediów masowych w komunikowaniu politycznym ze szczególnym uwzględnieniem telewizji i Internetu [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, red. M. Kolczyński,Katowice.
 • Wiszniowski R. 2013, Deficyt e-marketingu rządowego w Polsce [w:] Kryzys marketingu politycznego, red. A. Kasińska-Meterka, R. Wiszniowski, Toruń.
 • Zieliński M. 2015, Immanentne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce. Wpływ przemian technologii informacyjno-komunikacyjnych, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 18.
 • Zimmermann Z. 2008, Prawo administracyjne, Warszawa.
 • Zybała A. 2012, Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64cb68b3-5ec4-4d5d-ba81-eeae55e2d65c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.