PL EN


2014 | 190 | 100-114
Article title

Potrzeba harmonizacji regulacji polskiej ustawy o rachunkowości ze standardami międzynarodowymi w zakresie ujemnej wartości firmy

Content
Title variants
EN
Negative goodwill in polish accounting – a call for a harmonization with international standards
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt to identify Polish regulations regarding negative goodwill that cause problems when judging by true and fair view. The purpose of the article is to demonstrate the need for harmonization of Polish accounting legislation with interna- tional standards’ resolutions. Harmonization suggested in the article aims to increase the comparability as well as improve quality of information provided in financial statements.
Year
Volume
190
Pages
100-114
Physical description
Contributors
References
 • Andrews Ch., Falmer J., Riley J., Todd C., Volkan A.: SFAS 141(R): Global Convergence and Massive Changes in M&A Accounting. „Journal of Business & Econo-mics Research” 2009, No. 4.
 • Bailey G.T., Wild K.: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. FRRwP, Warszawa 2000.
 • Comiskey E.E., Mulford C.W.: Changes in Accounting for Negative Goodwill: New In sights into Bargain Purchase Transactions. Why sell for Less Than Fair Value? Georgia Tech College of Management, Atlanta 2011.
 • Erickson M., Wang S., Zhang X.F.: The Change in Information Uncertainty and Acquirer Wealth Losses. „Review of Accounting Studies” 2012, 17(4).
 • G4+1 Position Paper – Recommendations for Achieving Convergence on the Methods of Accounting for Business Combinations. 23 December 1998.
 • Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Sygn. PDP-423/29-2/04/05 wydana 4 lutego 2005 r. przez Drugi Urząd Skarbowy w Opolu.
 • Luty Z.: Wirtualny wynik finansowy – ujemna wartośćfirmy. W: Zintegrowany system pomiaru dokonań w rachunkowości. Red. H. Buk, A. Kostur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Maruszewska E.W.: Połączenia spółek. Prawo, rachunkowość, podatki. Difin, Warszawa 2008.
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”. „Official Journal of the European Union” L 149/28. 12.6.2009 r
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości wraz z opinią dotyczącą zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. Prezes Rady Ministrów Je-rzy Buzek, 6.08.1999 r., www.sejm.gov.pl [20.09.2013].
 • Statement of Financial Accounting Standards No 141: Revised – Business Combinations. FASB, Norwalk 2007.
 • Strojek-Filus M.: Wpływ różnicy konsolidacyjnej na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej grupy kapitałowej. W: Zarządzanie wartościąprzedsiębiorstwa w wa unkach kryzysu.Red. E. Urbańczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowymod osób prawnych. Dz.U. 2011 r. nr 74, poz. 397.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64cf77b0-e473-42d6-a186-c608a737395d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.