PL EN


2018 | 3(1) | 337-357
Article title

PROTECTION OF PUBLIC ORDER AND SAFETY IN THE LEGISLATION OF THE FREE CITY OF CRACOW 1815-1846

Authors
Content
Title variants
PL
OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W USTAWODAWSTWIE WOLNEGO MIASTA KRAKOWA 1815-1846
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of this article is to discuss the most important legal regulations in the Free City of Cracow concerning the protection of public order and public safety. These were legal acts fighting against crime, vagabonding, and begging, as well as for regulating passport policy, population registration, protection of interests and consumer rights, building safety, sanitary and fire protection, maintaining peace, tidiness and order in Cracow. Police and administrative authorities were responsible for carrying out public security and public security tasks.
PL
Celem artykułu jest omówienie najważniejszych regulacji prawnych obowiązujących w Wolnym Mieście Krakowie, które dotyczyły ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Były to akty prawne dotyczące zwalczania żebractwa, włóczęgostwa, polityki paszportowej, ewidencji ludności, ochrony interesów i praw konsumentów, dbania o bezpieczeństwo budowlane, sanitarne, przeciwpożarowe, o utrzymanie spokoju, czystości i porządku w Krakowie oraz związane ze zwalczaniem przestępczości. Wykonywaniem zadań służących ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego zajmowały się organy policyjne i administracyjne.
Year
Issue
Pages
337-357
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • 1. BARTEL W. M., (1976), Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846). Biblioteka Krakowska, nr 116. Kraków.
 • 2. BIENIARZÓWNA J., MAŁECKI J.M., 1979, Kraków w latach 1796-1918. Dzieje Kra-kowa, t. 3, Kraków.
 • 3. CICHOŃ P., (2012), Przyczynek do dziejów żandarmerii Wolnego Miasta Krakowa. in GRODZISKI S., DZIADZIO A. (ed.) RegnareGubernareArministrare z dziejów admin-istracji, sądownictwa i nauki prawa, Kraków.
 • 4. CICHOŃ P., (2014), Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1827-1846. Studium historyczno-prawne. Kraków.
 • 5. KALLAS M., KRZYMKOWSKI M., (2006), Historia ustroju i prawa w Polsce 1772/1795-1918. Wybór źródeł. Warszawa.
 • 6. NAMYSŁOWSKI W., (1913), Milicya Wolnego Miasta Krakowa1815-1846. Kraków.
 • 7. WACHHOLZ SZ., (1957), Rzeczpospolita Krakowska. Okres od 1815 do 1830 r. Warszawa
 • 8. Dz. Roz. Rządowych WMK 1816, nr 2104,
 • 9. Dz. Roz. Rządowych WMK 1817, nr 386,
 • 10. Dz. Roz. Rządowych WMK 1822, nr 58 D.G.
 • 11. Dz. Praw RK 1827, nr 3344 D.G.S.
 • 12. Dz. Praw RK 1827, nr 3999,
 • 13. Dz. Rządowy WMK 1829, nr 9,
 • 14. Dz. Rządowy WMK 1829, nr 929,
 • 15. Dz. Rządowy WMK 1830, nr 12-13,
 • 16. Dz. Rządowy WMK 1830, nr 1168,
 • 17. Dz. Rządowy WMK 1831, nr 2,
 • 18. Dz. Rządowy WMK 1831, nr 2927 D.G.S.;
 • 19. Dz. Roz. Rządowych WMK 1832, nr 31,
 • 20. Dz. Rządowy WMK 1832, nr 36-37,
 • 21. Dz. Roz. Rządowych WMK 1832, nr 5024 D.G.S.
 • 22. Dz. Roz. Rządowych WMK 1832, nr 5918 D.S.
 • 23. Dz. Rządowy WMK 1833, nr 13-14,
 • 24. Dz. Rządowy WMK 1833, nr 2411 D.G.S.
 • 25. Dz. Praw 1834, nr 2736 D.G.S.
 • 26. Dz. Rządowym WMK 1835, nr 46-47,
 • 27. Dz. Rządowym WMK 1835, nr 7054 D.G.S.
 • 28. Dz. Praw 1836, nr 6299 D.G.S.
 • 29. Dz. Praw 1836, nr 6908 D.G.S.
 • 30. Dz. Rządowy WMK 1836, nr 11-12,
 • 31. Dz. Rządowy WMK 1836, nr 1421 D.G.S.
 • 32. Dz. Rządowy WMK 1837, nr 33-34,
 • 33. Dz. Rządowy WMK 1837, nr 1095 D.G.S.
 • 34. Dz. Rządowy WMK 1839, nr 15-16,
 • 35. Dz. Praw 1839, nr 23.
 • 36. Dz. Rządowy WMK 1839, nr 1167 D.G.S.
 • 37. Dz. Praw 1839, nr 3388 D.G.S.
 • 38. Dz. Praw 1839, nr 7009 D.G.S.
 • 39. Dz. Praw 1840, nr 10 D.K.
 • 40. Dz. Praw 1840, s. 1-2, nr 287 D.G.S.
 • 41. Dz. Praw 1841, nr 1492 D.G.S.
 • 42. Dz. Praw 1842, nr 3 D.K.
 • 43. Dz. Praw 1842, nr 846 D.G.S.
 • 44. Dz. Praw 1842, nr 5271 D.G.S.
 • 45. Dz. Praw 1842, nr 6513 D.G.
 • 46. Dz. Rządowym WMK 1842, nr 32-33,
 • 47. Dz. Rządowym WMK 1842, nr 1408.
 • 48. Dz. Praw 1845, nr 472 D.G.S.
 • 49. Dz. Praw 1845, nr 915 D.G.S.
 • 50. Archiwum Narodowe w Krakowie, WM-588, k. 4, nr 4882.
 • 51. KSIĘGA USTAW na zbrodnie i ciężkie policyjne przestępstwa (1804), cz. 1, O zbrodniach, cz. 2, Księga ustaw o ciężkich przestępstwach policyinych i o sposobie z temiż postępowania, Kraków. Dz. Rządowy WMK 1816, przepis ten został opublikowany oddzielnie (brak numeru dziennika), nr 816.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64d8ccc8-677b-460b-973a-a325a233c54f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.