PL EN


2016 | 14 | 205-216
Article title

Afisz a plakat – problemy definicji. Wstęp do badań

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera przegląd różnych definicji dwóch pojęć: afisz i plakat, pochodzących z polskiej literatury fachowej przełomu XIX i XX w oraz XXI w. Obu terminów opisujących bliskie sobie (lecz nie tożsame) pod względem edytorsko-wydawniczym dokumenty akcydensowe. Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie niekonsekwencji w ich definiowaniu przez polskie wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne (w niektórych stosowano te pojęcia, jako zamienniki/synonimy) oraz przedstawienie głosu artystów plastyków w charakteryzowaniu obu pojęć. Artykuł ma także na celu zaprezentowanie nowych definicji afisza i plakatu.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Biblioteka Główna
References
 • Afisz, [on-line] https://pl.wikipedia.org/wiki/Afisz [dostęp: 27.01.2016].
 • Banach A., Pismo i obraz, Kraków 1966.
 • Bojko Sz., Polska sztuka plakatu, Warszawa 1971.
 • Czachorowski S., Plakat naukowy (poster), [on-line] http://www.uwm.edu.pl/czachor/dyda/poster.htm .
 • Encyklopedia Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1928.
 • Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971.
 • Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
 • Encyklopedyja powszechna, T. 1, Warszawa: nakład, druk i własność S. Orgelbranda, 1859.
 • Encyklopedyja powszechna, T. 20, Warszawa: nakład, druk i własność S. Orgelbranda, 1865.
 • Górowski M., Drzwi do plakatu, Kraków 2009.
 • Lenk K., Nie hałasuj niepotrzebnie...mówi Maciej Urbaniec, „2+3 D” III-2004, nr 12. s. 33-38.
 • Pisarek W., Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006.
 • Plakat, [on-line] https://pl.wikipedia.org/wiki/Plakat [dostęp: 27.01.2016].
 • Podręczny słownik bibliotekarza, Warszawa 2011.
 • Słomczyński J., Plakat. Idea, budowa, przykłady, Warszawa 1947.
 • Souter N., Newman S., Plakat i reklama. Przewodnik, Warszawa 2012.
 • Szablowska A., Tadeusz Gronowski. Sztuka plakatu i reklamy, Warszawa 2005.
 • Trzaska F., Poradnik redaktora, Warszawa 1976.
 • Tschichold J., Nowa typografia. Podręcznik dla tworzących w duchu współczesności, Łódź 2011.
 • Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, T. XII, Kraków: Wydawnictwo Gutenberga, [1929] - (Kraków: Drukarnia Ludowa)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://sbsp.up.krakow.pl/article/view/2968
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-64d9fd94-c777-4970-a162-d1bfdf138177
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.