PL EN


2014 | 4(81) | 17-29
Article title

Postępowanie grupowe – aktualne wyzwanie dla zakładów ubezpieczeń

Title variants
EN
Class Action - Current Challenge for Insurance Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pozwy zbiorowe stają się coraz większym wyzwaniem dla zakładów ubezpieczeń, zwłaszcza dla tych, które oferowały ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i pobierały związane z nimi opłaty likwidacyjne. Autorzy artykułu podejmują próbę krótkiego omówienia, jakie sprawy (i przez kogo) mogą być dochodzone w postępowaniu grupowym, a także przedstawiają praktyczne i prawne problemy wynikające z zastosowania instytucji postępowania grupowego na gruncie ubezpieczeń. Sygnalizują aktualne orzecznictwo sądowe w tego typu sprawach, a ponadto informują o najczęściej pojawiających się typach naruszeń interesów konsumenckich w sprawach bezpieczeniowych. Proponują również praktyczne rozwiązania, które mogą – w ich ocenie –pomóc ubezpieczycielom zminimalizować skalę ryzyka związanego z pozwami zbiorowymi.
EN
Class action lawsuits are becoming more and more challenging for insurance companies, especially those which offered unit-linked life insurance and received liquidation fees related to them. The authors of the article attempt to discuss briefly which matters and by whom can be sued in class action lawsuits. Moreover, they present practical and legal problems arising from the application of the group proceedings in insurance. Furthermore, they refer to the relevant current case-law as well as inform about the most common infringements of consumer interests in insurance cases. Finally, they suggest practical solutions which, according to them, may help insurers to minimize the scale of risks associated with class actions.
Year
Volume
Pages
17-29
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65032b1a-48ea-477d-89e1-c6be05de0e32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.