PL EN


2012 (R. XI) | 4(46) | 7 - 17
Article title

„Dziecko to człowiek”. Pedagogiczne dziedzictwo Janusza Korczaka

Authors
Title variants
EN
„The child is a human being”. The educational heritage of Janusz Korczak
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wybrane elementy Korczakowskiej teorii i praktyki wychowawczej: tezę „dziecko to człowiek”, prawa dziecka, samorząd wychowanków. Szkic uzupełniają uwagi o początku i rozwoju systemu pedagogicznego Korczaka, a także refleksja o ostatnim etapie jego pracy wychowawczo-opiekuńczej w warszawskim getcie (1940-1942).
EN
Presented article shows selected elements of Korczak’s theory and educational practice: the meaning of his thesis “the child is a human being”, children rights, self-government of pupils. The paper concludes with remarks concerning the beginning and development of Korczak’s educational system, as well as the reflection on the last phase of his educational and care work in Warsaw ghetto (1940-1942).
Issue
Pages
7 - 17
Physical description
Dates
published
2012-12
Contributors
References
 • Bauman Z. (2007), Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Chlewicka B. (2008), Teoria i praktyka pedagogiczno religijna Janusza Korczaka w kontekście współczesnych wyzwań. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Cypriana Rogowskiego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn (maszynopis).
 • Falkowska M. (1989), Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Hammarberg T. (2009), Korczak – nasz nauczyciel praw dziecka, [w:] Wykłady Korczakowskie. Janusz Korczak – Prawo dziecka do szacunku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa.
 • Jakubowski M. (1979), Koncepcja Korczakowskiego samorządu wychowawczego, [w:] J. Bińczycka i K. Gorzelok (red.), O pedagogikę jako naukę o człowieku. W setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Jakubowski M. (1996), Janusz Korczak i jego dokonania, Wydawnictwo WSP, Częstochowa.
 • Korczak J. (2002), Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, oprac. i posłowie B. Smolińska-Theiss, W. Theiss, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Korniłowicz K. (1976), Pomoc społeczno-kulturalna dla młodzieży pracującej i dorosłych, Ossolineum, Wrocław.
 • Lewin A. (red.) (1992), Janusz Korczak w getcie. Nowe źródła, Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa.
 • Medvedeva-Nathoo O. (2012), Oby im życie łatwiejsze było. O Januszu Korczaku i jego wychowanku, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Merżan I. (1987), Aby nie uległo zapomnieniu. Rzecz o Domu Sierot Krochmalna 92, Nasza Księgarnia, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65181fab-34e0-4acd-9753-62fd1ccc544f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.