PL EN


2012 | 11 | 37-46
Article title

O niektórych mechanizmach zmian urbonimów (nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim)

Content
Title variants
EN
About some mechanisms of changes in urbanonyms (indirectly motivated names in Lodz’s naming)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of a discussion in the article are internally motivated names present in the history of Lodz’s naming.The internally motivated names are based on the names which functioned chronologically earlier in the area. Taking into accountthe relationships between theprimaryand secondarynames, on both formal and incentive levels, two types of internally motivated names have been distinguished and discussed: 1. names having aformalrelationshipwiththe primary names, and 2. names having only basic, semantic relationship with the primary names.
Year
Volume
11
Pages
37-46
Physical description
Dates
issued
2012-01-31-2012-12-31
Contributors
References
  • Bubak J. , Nazwy przeniesione w polskiej toponomastyce, cz. I: „Onomastica” 1965, X, cz. II: „Onomastica” 1966, XI.
  • Buczyński M., Nazwy ulic i placów Lublina, „Onomastica” 1966, XI.
  • Handke K., Człon nowo- w polskich nazwach ulic i miejscowości, w: eadem, Rozważania i analizy językoznawcze. Wybór prac wydany z okazji 65. urodzin Autorki, Warszawa 1997.
  • Handke K., Polskie nazewnictwo miejskie, Warszawa 1992.
  • Kopertowska D., Nazwy miejscowe wtórne w toponimii województwa kieleckiego, „Slavia Occidentalis” (1986) 1987, 43.
  • Nowakowska M., Najnowsze tendencje w tworzeniu nazw ciągów komunikacyjnych Łodzi, w: Język w mieście. Problemy kultury i poprawności, Łódź 1998.
  • Treder J., Nazwy importowane w toponimii Kaszub, „Onomastica” 1981, XXVI.
  • Treder J., O tzw. nazwach ponowionych, „Onomastica” 1979, XXIV.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-652bca6b-2da7-40da-8b26-0fb73f317aeb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.