PL EN


2000 | 3 | 7-17
Article title

Produktywność strukturalna w zarządzaniu rozwojem firm

Authors
Content
Title variants
EN
Structural productivity in managing company development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy kwestii zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa w kontekście wzrostu produktywności i efektywności organizacyjnej. Autor przedstawia propozycję obliczania tzw. produktywności strukturalnej, zwracając szczególną uwagę na budowę kluczy rozliczeniowych, służących do rozdziału efektu końcowego na poszczególne typy działalności. Postuluje, aby podstawowym kluczem rozliczeniowym był wskaźnik kosztów produktywnych, ponieważ tylko on wskazuje precyzyjnie na ekonomiczne wydatkowanie zasobów.
EN
The subject of the paper is the presentation of the concept of managing by productivity in an enterprise. The essay starts off to give the definition of the structural productivity followed by the explanation of the essence of the productivity methodology. Special attention is focused on the problem of procedures of productivity measurement. Additionally, the paper discusses the issues of redundant cost classification, methodology of structural productivity measurement models and productivity strategy.
Year
Issue
3
Pages
7-17
Physical description
Dates
published
2000
Contributors
  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
References
  • Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997.
  • Borowiecki R., Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa—Kraków 1988.
  • Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane, TNOiK, Warszawa—Kraków 1997.
  • Drury C., Rachunek kosztów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  • Gierusz J., Poradnik ewidencji i rozliczania kosztów, ODDK, Gdańsk 1995.
  • Koc S., Karczykowski A., Borkowska M., Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego i cywilnego w świetle ustawy o rachunkowości (typowe rozwiązania), Finans-Servis, Warszawa 1995.
  • Piekarz H., Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, AE, Kraków 1991.
  • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  • Więckowski J., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6542a2c8-fbb7-4861-987a-1af4d610d76d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.