PL EN


2017 | 11 | 145-161
Article title

Stosunki polsko-rosyjskie w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości (2005-2007)

Title variants
EN
Polish-Russian relations during the rule of Law and Justice (2005-2007)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Stosunki polsko-rosyjskie od wieków nacechowane były konfliktami. Polityczna transformacja w Polsce w 1989 roku sprawiła, że nasz kraj wkroczył w nowy etap budowania naszej niezależności względem potężnego sąsiada. Problemy w tych stosunkach były spowodowane względami historycznymi, sporami dotyczącymi energii oraz polskim poparciem dla demokratycznych przemian w republikach postradzieckich. W 2005 roku wybory parlamentarne wygrała prawicowa partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS), której liderzy zdecydowali się prowadzić twardą politykę wobec Federacji Rosyjskiej Musieli oni stawić czoła problemowi rurociągu Nord Stream, który był niekorzystnym rozwiązaniem dla Polski, a który zainicjowany został przez Rosję we współpracy z Niemcami. Problem w stosunkach polsko-rosyjskich spowodowany był również ideą rozmieszczenia elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej na terytorium Polski, a tym samym umocnienie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Napięcia powodowało także polskie poparcie dla takich krajów jak Ukraina czy Gruzja, w ich staraniach o przystąpienie do Unii Europejskiej i NATO.
EN
Polish-Russian relations for centuries were marked by conflict. Polish political transformation in 1989 meant that our country had entered a new stage of building our independence from our big neighbor. Problems in these relations were due to historical reasons, disputes regarding energy and Polish support for the democratic transition in post-Soviet republics. In 2005 the right-wing Law and Justice party (PiS), whose leaders were determined to run tough policy towards the Russian Federation, won the parliamentary election. They had to face the problem of the Nord Stream pipeline, the construction which was unfavorable for Poland, and was initiated by Russia in cooperation with Germany. The problem in Polish-Russian relations was also caused by the idea of deployment elements of the US missile defense shield on Polish territory and thus strengthening the alliance with the United States, which Russia did not like. Tensions were also caused by Polish support for countries such as Ukraine and Georgia in their efforts to join the European Union and NATO.
Year
Volume
11
Pages
145-161
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bieleń S., Trudności w normalizacji stosunków polsko-rosyjskich, [w:] Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2014, s. 285-295.
 • Chojan A., Ministrowie Spraw Zagranicznych RP w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości (2005-2007), [w:] Ministerstwa Spraw Zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Kruk, Łódź 2013, s. 97-212.
 • Dospiał-Borysiak K., Kapuśniak T., Wschodni wymiar w polityce Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2008, nr 4, s. 219-237.
 • Dudek A., Realizacja celów współczesnego państwa poprzez politykę zagraniczną na przykładzie stosunków Polski z Rosją, [w:] Wymiar wschodni Unii Europejskiej. Wielowymiarowość integrującej się Europy, red. A. Staszczyk, J. Jartysia, Szczecin 2007, s. 236-238.
 • Figura M., Niepodległa Ukraina w polskiej polityce zagranicznej, [w:] Polska na arenie międzynarodowej – współczesne wyzwania, red. J.J. Piątek, R. Podgórzańska, Toruń 2009, s. 191-192.
 • Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku, Poznań 2009.
 • Kaczmarski M., Konończuk W., Rosyjski dylemat w polityce zagranicznej Polski po 1999 roku, [w:] Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania, koncepcje, realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, Lublin-Warszawa 2009, s. 208-212.
 • Kuźniar R., Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012.
 • Małkiewicz A., Rząd Marcinkiewicza, Wrocław 2006.
 • Podgórzańska R., Wymiar wschodni Unii Europejskiej w polskiej polityce zagranicznej, [w:] Wymiar wschodni Unii Europejskiej. Wielowymiarowość integrującej się Europy, red. A. Staszczyk, J. Jartysia, Szczecin 2007, s. 84-85.
 • Warzecha L., Lech Kaczyński. Ostatni wywiad, Warszawa 2010.
 • Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010.
 • Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 • Zięba R., Współczesne stosunki polsko-rosyjskie: uwarunkowania, problemy, implikacje, „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 3, s. 35.
 • orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/55C624773764D535C1257126004DB0B0?OpenDocument [dostęp: 20.05.2016].
 • orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/A9759AA283309431C12572DF003CD505?OpenDocument [dostęp: 20.05.2016].
 • orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/6047F974CD3BB771C125711E004DB4AB?OpenDocument [dostęp: 20.05.2016].
 • www.e-polityka.pl/a.2418.d.75.Uklad_o_likwidacji_rakiet_sredniego_i_mniejszego_zasiegu__INF_.html [dostęp: 23.02.2015].
 • www.batory.org.pl/doc/nowi_se.pdf [dostęp: 24.04.2015].
 • www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/historia/ministrowie_sz_1918_2014/stefan_meller_31_x_2005_9_v_2006 [dostęp: 16.05.2016].
 • www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/historia/ministrowie_sz_1918_2014/anna_fotyga;jsessionid=3B16F0B3FF483D91C4B855394CA90448.cmsap5p [dostęp: 16.05.2016].
 • www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2006/ [dostęp: 20.05.2016].
 • www.stosunkimiedzynarodowe.info/haslo,Wspolnota_Niepodleglych_Panstw [dostęp: 24.04.2015].
 • www.wyborcza.pl/1,76842,3010111.html?disableRedirects=true [dostęp: 14.12.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-654554a0-0bc8-4b13-b253-670d0868d54e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.