PL EN


2018 | 15/2 | 41-57
Article title

Beyond dance: Inflectional marking on terminological borrowings in classical ballet

Content
Title variants
PL
Poza tańcem: Fleksyjne znakowanie zapożyczeń w terminologii klasycznego baletu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Most classical ballet terminology comes from French. English and Slovene adopt the designations for ballet movements without any word-formational or orthographic modifications. This paper presents a study into the behaviour of such unmodified borrowings in written texts from the point of view of inflectional marking. The research involved two questions: the choice between the donor-language and recipient-language marking and the placement of the inflection in syntactically complex terms. The main point of interest was the marking of number. The research shows that only Slovene employs native inflections on the borrowed terms while English adopts the ready-made French plurals. The behaviour of the terms in Slovene texts was further examined from the points of view of gender/case marking and declension class assignment. The usual placement of the inflection is on the postmodifier closest to the headword.
PL
Większość klasycznej terminologii baletowej pochodzi z języka francuskiego. Angielski i słoweński przyswajają nazwy baletowe bez żadnych modyfikacji słowotwórczych lub ortograficznych. W artykule przedstawiono badanie takich niezmodyfikowanych zapożyczeń w tekstach pisanych z punktu widzenia fleksyjnego znakowania. Badania obejmowały dwie kwestie: wybór pomiędzy oznaczeniem języka źródłowego a języka odbiorcy oraz fleksja w terminach składniowo złożonych. Głównym punktem zainteresowania była kategoria liczby. Badania pokazały, że tylko Słoweńcy używają rodzimej odmiany zapożyczonych terminów, podczas gdy angielski przyjmuje gotowe francuskie formy gramatyczne liczby mnogiej. Terminy w tekstach słoweńskich zostały dodatkowo zbadane pod kątem przypisania rodzaju/przypadków i klasy deklinacyjnej.
Contributors
 • University of Ljubljana
References
 • Cabré, M. Teresa (1998). Terminology: Theory, Methods and Applications. Ed. by Juan C. Sager. Trans. Janet Ann DeCesaris. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins.
 • Fischer, Roswitha (2008). “Studying Anglicisms”. In: Roswitha Fischer, Hanna Pułaczewska (eds.). Anglicisms in Europe: Linguistic Diversity in a Global Context. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers.
 • Haspelmath, Martin (2009). “Lexical borrowing: concepts and issues”. In: Martin Haspelmath, Uri Tadmor (eds.). Loanwords in the World’s Languages: A Comparative Handbook. Berlin: De Gruyter Mouton, 35-54.
 • Jackson, Howard, Etienne Zé Amvela (2007). Words, Meaning and Vocabulary: An Introduction to Modern English Lexicology. Second edition. London – New York: Continuum.
 • Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Svartvik (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
 • Sager, Juan C. (1990). A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins.
 • Schultz, Julia (2012). Twentieth Century Borrowings From French to English: Their Reception and Development. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. eBook Collection (EBSCOhost), EBSCOhost (accessed October 8, 2017).
 • Toporišič, Jože (2004). Slovenska slovnica. Fourth edition. Maribor: Obzorja.
 • Toporišič, Jože et al. (eds.) (2001). Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC-SAZU.
 • Tuleja, Tad (1989). Foreignisms: A Dictionary of Foreign Expressions Commonly (and Not so Commonly) Used in English. New York: Collier Books, Macmillan.
 • Vaganova, Agrippina (1999). Osnove klasičnega plesa. Fifth edition. Trans. Iko Otrin, Breda Pugelj. Ljubljana: Debora.
 • Baumgartner, Martine, Frédéric Chéhu (2009). V baletni šoli. Trans. Darja Sebastian. Ljubljana: Oka otroška knjiga.
 • Fay, Maria (2003). Maria Fay’s Floor Barre. Hampshire: Dance Books Ltd.
 • Golovkina, Sophia (1991). Lessons in Classical Dance. Trans. Nigel Timothy Coey. Ed. by Joan Lawson, Cecil Court. London: Dance Books.
 • Grant, Gail (1982). Technical Manual and Dictionary of Classical Ballet. Third edition. New York: Dover Publications, Inc.
 • Kostrovitskaya, Vera S. (2004). 100 Lessons in Classical Ballet. Eighth edition. Trans. Oleg Briansky. New York: Limelight Editions.
 • Kostrovitskaya, Vera S., Alexei Pisarev (1995). School of Classical Dance: Textbook of the Vaganova Choreographic School. Trans. John Barker. Hampshire: Dance Books Ltd.
 • Minden, Eliza Gaynor (2005). The Ballet Companion. New York: Simon & Schuster.
 • Neubauer, Henrik (1998). Klasični balet I.: metodološki učbenik za prvo leto pouka. Ljubljana: Forma 7.
 • Neubauer, Henrik (2000). Klasični balet II.: metodološki učbenik za drugo leto pouka. Ljubljana: Forma 7.
 • Otrin, Iko (2000). Baletni izrazi in koraki. Maribor: Mariborska literarna družba.
 • Royal Academy of Dancing (1993). Step-By-Step Ballet Class: The Official Illustrated Guide. Ed. by Jane Struthers. London: Ebury Press.
 • Učni načrt za predmet BALET. Available at <http://www.mizs.gov.si/ si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/glasbeno_izobrazevanje/programi/>. Accessed 8.02.2017.
 • Vaganova, Agrippina (1999). Osnove klasičnega plesa. Fifth edition. Trans. Iko Otrin, Breda Pugelj. Ljubljana: Debora.
 • Vaganova, Agrippina (2014). Foundations of Classical Ballet. Third edition. Trans. Alexandr Wilansky. Ed. by Bruce Michelson. Rome: Gremese.
 • Warren, Gretchen W. (1989). Classical Ballet Technique. Tampa: University Press of Florida.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-654e56eb-cea7-48c3-a25b-1272f0509ef6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.