Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 12 | 297-312

Article title

Transport hubs of the Crimean region and Ukrainian SSR in terms of infrastructure development after the Second World War

Authors

Content

Title variants

PL
Węzły transportowe Ukraińskiej SRR i regionu krymskiego w kontekście strategii rozwoju infrastruktury po II wojnie światowej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
It is common knowledge that in 1954 the Crimean Region of the Russian SFSR was transferred to the Ukrainian SSR. There were numerous speculations about its legal aspect. Nowadays, the current need is to analyze the social and economic preconditions for making the decision on the transfer of the Crimean region from Russia to Ukraine, and there were plenty of them. This article presents the prospects for the development of rail communication between the Crimea and Ukraine which were planned before 1960. The plans for the development of rail communication between the Crimea and mainland Ukraine had economic and military-strategic factors. They provided the prospect of a drastic increase in transportation loads. The active development of agriculture and industry on the territory of the Ukrainian SSR, extensive construction of the channels and irrigation systems, construction of a military base in Sevastopol, as was foreseen by the plans for social and economic development, became the preconditions for the planned growth of transportation loads between the Crimea and Ukraine and stimulated the development of rail communication between the Ukrainian SSR and the peninsula. It must be separately noted that the plans for the development of recreational resources of the Crimean peninsula stimulated not only the development of connection between Ukraine and the Crimea but also the development of transport in the Crimea itself.
PL
1954 r. obwód krymski Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej został przekazany Ukraińskiej SRR. Jako że wokół tego faktu powstały liczne kontrowersje aktualna jest potrzeba przeanalizowania jego przesłanek społeczno-gospodarczych. W artykule podjęto próbę ich artykulacji oraz pogłębionej analizy. Punktem wyjścia zaprezentowanych rozważań jest przyjęta w roku 1947 i realizowana do roku 1960 koncepcja rozwoju połączenia kolejowego Półwyspu Krymskiego z Ukrainą. Plany te uwarunkowane były wieloma względami, przede wszystkim czynnikami gospodarczymi i wojskowo-strategicznymi. Ważne miejsce odgrywała konieczność radykalnego wzrostu objętości przewozów. Zakładano wtedy, że nastąpi szybki rozwój gospodarki rolnej i przemysłu, budownictwa kanałów oraz systemu nawadniania, rozbudowa bazy wojskowej w Sewastopolu. Oddzielne znaczenie miały plany zagospodarowania zasobów rekreacyjnych Półwyspu Krymskiego, które stymulowały rozwój nie tylko połączeń pomiędzy Ukrainą a Krymem, ale także i rozwój transportu na Krymie.

Publisher

Journal

Year

Issue

12

Pages

297-312

Physical description

artykuł naukowy

Dates

published
2019-11-10

Contributors

author
  • Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Vadyma Hetmana

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-655b22d3-2cd6-4ff3-b4d8-b2d3e7e436bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.