PL EN


2019 | vol. 63, nr 9 | 58-67
Article title

Inadequacy of the ECB’s monetary policy in the EU economies outside the eurozone

Content
Title variants
PL
Nieadekwatność polityki pieniężnej EBC w unijnych gospodarkach spoza strefy euro
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to estimate the extent of the inadequacy of the European Central Bank’s (ECB’s) monetary policy to the economies of those EU member states which have not joined the euro area so far. The assessment of the extent of maladjustment of the single monetary policy is based upon a counterfactual analysis and is carried out for the economies with the so-called derogation from the Economic and Monetary Union (EMU) since the ECB started to operate. The status of a derogation means that a member state is formally obliged to adopt the single currency euro and must face the consequences resulting from the single monetary policy in the context of economic macro-stabilization. The results obtained may be useful in a discussion on the moment of accession to the eurozone.
PL
Celem artykułu jest oszacowanie stopnia nieadekwatności polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w unijnych gospodarkach państw, które jak dotąd nie przystąpiły do strefy euro. Ocena tego niedopasowania zostanie dokonana na podstawie kontrfaktycznej analizy polityki EBC oraz wewnętrznych uwarunkowań gospodarek z tzw. derogacją Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) od początku funkcjonowania EBC. Status z derogacją oznacza formalne zobowiązanie kraju członkowskiego do przyjęcia wspólnej waluty euro i konieczność stawienia czoła konsekwencjom wynikającym z jednolitej polityki pieniężnej w kontekście stabilizacji makroekonomicznej. Uzyskane rezultaty mogą okazać się przydatne w dyskusji nad momentem przystąpienia do strefy euro.
References
 • Barigozzi M., Conti A., Luciani M., 2014, Do euro area countries respond asymmetrically to the common monetary policy?, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 76(5).
 • Blanchard O., 2006, Portugal, Italy, Spain, and Germany. The Implications of Suboptimal Currency Area, WEL-MIT Meeting, New York, http://economics.mit.edu/files/758 (21.04.2019).
 • Cecchetti S.G., 1999, Legal structure, financial structure, and the monetary policy transmission mechanism, Economic Policy Review, vol. 5, no. 2.
 • Clarida R., Gali J., Gertler M., 1998, Monetary policy rules in practice: some international evidence, European Economic Review, vol. 42, no. 6.
 • EBC, 2010, Monthly Bulletin, October.
 • EBC, 2011, Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (Dz.U. L 331/1, 14.12.2011), Frankfurt am Main.
 • Eichengreen B., 1992, Is Europe an Optimum Currency Area?, [in:] S. Borner, H. Grubel (eds.), The European Community After 1992: Perspectives from the Outside, Macmillan London.
 • Flaig G., Wollmershäuser T., 2007, Does The Euro-Zone Diverge? A Stress Indicator for Analyzing Trends and Cycles in Real GDP and Inflation, CESifo Working Paper, no. 1937.
 • Gajewski P., 2016, Monetary policy stress in EMU: what role for fundamentals and missed forecasts?, Emerging Markets Finance and Trade, (52)5.
 • Grubel H.G., 1977, International Economics, Homewood, Illinois.
 • Hayo B., 2006, Is European Monetary Policy Appropriate for the EMU Member Countries? A Counterfactual Analysis, Marburger Volkswirtschaftliche Beiträge, no. 10, hdl.handle.net/10419/29842 (29.03.2019).
 • Lee J., 2013, Business cycle synchronization in Europe: evidence from a dynamic factor model, International Economic Journal, vol. 27.
 • Lee J., Crowley P.M., 2009, Evaluation of the Stresses from ECB Monetary Policy in the Euro Area, Bank of Finland Research Discussion Papers, no. 11.
 • Lee J., Crowley P.M., 2010, Evaluating the Monetary Policy of the European Central Bank, http://www.dallasfed.org/assets/documents/institute/events/2010/10eu_lee.pdf (19.03.2019).
 • NBP, 2003, Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, Warszawa, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/strategia.html (09.03.2019).
 • Paluszak G., 2006, Wyzwania wobec polityki pieniężnej i fiskalnej w Unii Europejskiej w XXI wieku (Szkic problemu), [in:] Wyzwania wobec polityki gospodarczej. Polska na początku XXI wieku,
 • J. Tarajkowski (ed.), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • Paluszak G., Sapała M., 2013, Wstęp, [in:] Dylematy budżetu i wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, G. Paluszak, M. Sapała (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Pieńkowski J., 2018, Bulgaria’s Aspiration for the Eurozone Membership, PISM Bulletin, no. 130 (1201).
 • Quint D., 2014, How Large Is the Stress from the Common Monetary Policy in the Euro Area?, Beiträge zur Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2014: Evidenzbasierte Wirtschaftspolitik – Session: Euro Area: Monetary Stress and Fiscal Adjustments, No. D07-V2, ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Kiel und Hamburg.
 • Quint D., 2016, Is it really more dispersed?, International Economics and Economic Policy, 13(4).
 • Reichenbachas T., 2013, Analysis of the ECB monetary policy match for the needs of the euro area countries’ needs, Ekonomika, vol. 92, no. 3.
 • Sturm J.-E., Wollmershäuser T., 2008, The stress of having a single monetary policy in Europe, CESifo Working Paper, no. 2251.
 • Taylor J.B., 1993, Discretion versus policy rules in practice, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, no. 39.
 • Urbanowicz Z., 2014, Stabilizacyjna rola polityki pieniężnej w warunkach unii walutowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4, Poznań.
 • Urbanowicz Z., 2015, Nieadekwatność polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w procesie stabilizacji makroekonomicznej w strefie euro, Gospodarka Narodowa, no. 4.
 • Urbanowicz Z., 2016, Simulation analysis of the degree of inadequacy in the single monetary policy
 • for the EU economy outside the euro zone, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
 • we Wrocławiu, nr 449.
 • Van Poeck A., 2010, One money and sixteen needs: Has the ECB’s monetary policy become more balanced towards the needs of the member states?, De Economist, vol. 158, no. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65617671-1cd0-4bac-97f2-4466782c9bfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.