PL EN


2016 | 2 | 125-134
Article title

Prokura łączna mieszana w zakładzie ubezpieczeń

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
A joint mixed proxy in the insurance company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W orzeczeniu z dnia 30 stycznia 2015 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że niedopuszczalne jest udzielenie prokury z zastrzeżeniem, iż prokurent może działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Jednocześnie odmówiono możliwości wpisania prokury łącznej mieszanej do rejestru przedsiębiorców. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, czy prokura łączna mieszana może być wykorzystywana przez zakład ubezpieczeń działający w formie spółki akcyjnej oraz jakie konsekwencje w tym zakresie rodzi uchwała III CZP 34/14
EN
This article is focused on the joint mixed proxy in the insurance company which acts as a joint stock company. The author explains what the joint mixed proxy is in Polish law and presents relations between the joint mixed representation and the joint mixed proxy. Moreover, a subject of analysis is the resolution of the Supreme Court of 30 January 2015, file No. III CZP 34/14, and the consequences of this resolution. The Supreme Court decided that the joint mixed proxy is inadmissible and, as a consequence, registration of this type of proxy in the National Court Registers is not allowed. The above-mentioned problem is considered from the perspective of the insurance company.
Year
Issue
2
Pages
125-134
Physical description
Contributors
author
References
 • Antoszek P., Prokura łączna niewłaściwa oraz reprezentacja mieszana w spółce kapitałowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 5.
 • Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki R., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Gburzyńska A., Reprezentacja spółek kapitałowych, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1997.
 • Jurcewicz W., O możliwości ustanowienia prokury niewłaściwej w spółce kapitałowej – glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, „Glosa” 2015, nr 4.
 • Kaczmarek A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, „Radca Prawny” 2015, nr 3.
 • Kamiński M., Ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne, „Rozprawy ubezpieczeniowe”, nr 15/(2/2013).
 • Kędzierski P., Prokura łączna „mieszana”. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 5.
 • Kidyba A., Jeśli coś jest niewłaściwe, to nie może być prawidłowe. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, „Glosa” 2016, nr 1.
 • Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 301–633 k.s.h., Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Koch A., [w:] Prawo spółek handlowych, Koch A., Napierała J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Kozłowska-Chyła B., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, „Radca Prawny” 2015, z. 23.
 • Kozłowska-Chyła B., Reprezentacja łączna mieszana w spółce kapitałowej a problem prokury łącznej mieszanej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 5.
 • Kuniewicz Z., Współdziałanie prokurenta z członkiem zarządu spółki kapitałowej, „Przegląd Sądowy” 1998, nr 6.
 • Moskwa L., [w:] Prawo spółek handlowych, Koch A., Napierała J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Opalski A., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., III CZP 34/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 10.
 • Opalski A., Wiśniewski A.W., Niedobrana para, czyli reprezentacja w spółkach, „Rzeczpospolita” 26.05.2016, [w:] http://archiwum.rp.pl/artykul/1277361-Niedobrana-para-czyli-reprezentacja-w-spolkach.html [dostęp: 10.07.2016].
 • Pabis R., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Pazdan M., O rolach w jakich może występować prokurent przy dokonywaniu czynności prawnych, „Rejent” 2003, nr 12.
 • Romanowski M., Prokura niewłaściwa jest jednak właściwa, „Rzeczpospolita” 9.02.2016, [w:] http://archiwum.rp.pl/artykul/1299784-Prokura-niewlasciwa-jest-jednak-wlasciwa.html [dostęp: 10.07.2016].
 • Sołtysiński S., Albo zarząd, albo prokurent, „Rzeczpospolita” 2.02.2015, [w:] http://archiwum.rp.pl/artykul/1267150-Albo-zarzad-albo-prokurent.html [dostęp: 10.07.2016].
 • Sołtysiński S., Nieustające spory wokół uczestnictwa prokurenta w reprezentacji spółek kapitałowych: prokura łączna niewłaściwa i reprezentacja mieszana spółki, [w:] Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Sołtysiński S., System prawa prywatnego, t. 17B: Prawo spółek kapitałowych, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-656b7958-c3d5-4e8f-bead-56cadc4aabea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.