PL EN


2014 | 63 (LXIII) | 1 | 171-196
Article title

Miasta bez charakteru? Polskie miasta w perspektywie „teorii scen”

Authors
Content
Title variants
EN
Cities without Character? Polish cities and a Theory of Scenes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono kwestie kulturowych wymiarów zróżnicowań poprzemysłowych miast. Zaprezentowano teoretyczne i metodologiczne założenia „teorii scen” zaproponowanej przez tzw. „nową szkołę chicagowską” w socjologii miasta. Wykorzystując założenia tej teorii, autorka analizuje dane na temat charakteru kulturowego polskich gmin miejskich, próbuje określić ich kulturowy profil oraz przedstawia sceny kulturowe Warszawy. Autorka konkluduje, że dane zebrane w polskich miastach nie odzwierciedlają jeszcze zachodnich wzorów poprzemysłowej dynamiki kulturowej.
EN
The paper covers problems of cultural dimensions of post-industrial cities. It presents theoretical as well as methodological assumptions of theory of scenes, which has been formulated by so called “New Chicago School” in urban sociology. Applying this theory, the author provides some data on cultural character of Polish urban communes and examines their cultural profile, as well as describes cultural scenes of Warsaw. She concludes that Polish cities do not reflect “Western” patterns of post-industrial cultural dynamics.
Year
Volume
Issue
1
Pages
171-196
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Bell D., Jayne M. (eds.) (2006), Small Cities: Urban Experience beyond the Metropolis, New York–Oxon: Routledge.
 • Bierwiaczonek K., Lewicka B., Nawrocki T. (2012), Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w oglądzie socjologicznym, Kraków: Nomos.
 • Bradley A., Hall T. (2006), Thefestiwal phenomenon. Festivals, events and the promotion of small urban areas, [in:] D. Bell, M. Jayne (eds.), Small Cities: Urban Experience beyond the Metropolis, New York–Oxon: Routledge, pp. 77–89.
 • Clark T.N. (2004), The city as an entertainment machine, Oxford: Elsevier.
 • Clark T.N. (2009), The New Chicago School – not New York or L.A. and Why it Matters for Urban Social Science, Chicago, (typescript).
 • Clark T.N., Lloyd R., Wong K.K., Jaiun P. (2001), Amenities Drive Urban Growth?, “Journal of Urban Affairs”, vol. 24, No. 5, pp. 493–515.
 • Evans G., Foord J. (2006), Small cities for a small country: sustaining the cultural renaissance?, [in:] D. Bell, M. Jayne (eds.), Small Cities: Urban Experience beyond the Metropolis, New York–Oxon: Routledge, pp. 151–167.
 • Florida R. (2002), The rise of the creative class, New York: Basic Books.
 • Glaeser E., Kolko J., Saiz A., (2001). Consumer City, “Journal of Economic Geography”.
 • Hall T. (1998), Urban Geography, London: Routledge.
 • Jałowiecki B. (1988), Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Klekotko M. (2012), Rozwój po śląsku: procesy kapitalizacji kultury w społeczności górniczej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Klekotko M., Gorlach K. (2011), Miejsce, lokalność, globalizacja. Przyczynek do problematyki socjologii wsi (i nie tylko) w społeczeństwie ponowoczesnym, [w:] H. Podedworna, A. Pilichowski (red.), Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania, Warszawa: IFiS PAN – Polskie Towarzystwo Socjologiczne, ss. 22–55.
 • Leach D.K., Haunss S. (2009), Scenes and Social Movements, [in:] H. Johnston (ed.), Culture, Social Movements and Protest, Burlington: Ashgate, pp. 255–276.
 • Lloyd R. (2007), Neo-bohemia: art and commerce in the postindustrial city, New York: Routledge.
 • Markusen A., Schrock G., Cameron M. (2004), The Artistic Dividend Revisited. Minneapolis, MN: Project on Regional and Industrial Economics, Humphrey Institute of Public Affairs, University of Minnesota
 • Navarro C.J. (2012), Introducción, [en:] C.J. Navarro (red.), Las dimensiones culturales de la ciudad, Madrid: Cata-rata.
 • Page S. (1995), Urban Tourism, London: Routledge.
 • Silver D., Clark T.N., Graziul Ch. (2011), Scenes, innovation and urban development, [in:] D.E. Anderson, A.E. Anderson, Ch. Mellander (eds.), Handbook of Crative Cities, Cheltenham–Northampton: Edward Elgar Publish-ing, pp. 229–258.
 • Silver D., Clark T.N., Navarro C.J. (2010), Scenes: social context in an age of contingency, „Social Forces”, vol. 88, No. 5, pp. 2293–2324.
 • Silver D., Clark T.N., Rothfield L. (2007), A theory of Scenes, Chicago, University of Chicago, (typescript).
 • Tuan F.Y. (1987), Przestrzeń i miejsce, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-657467f2-5a7e-463e-8a42-f590f0fe499b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.