PL EN


2017 | 468 | 60-68
Article title

Winsoryzacja w ocenie małych przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwój gospodarczy określił nowe zadania dla statystyki przedsiębiorstw. Można zaobserwować wzrost zapotrzebowania na dane statystyczne, które dostarczane są w krótkich odstępach czasu oraz charakteryzują się większą dokładnością i spójnością. Spro-stanie temu wyzwaniu wymusza poszukiwanie metod szacunku zmierzających w kierunku zwiększenia stopnia wykorzystania źródeł administracyjnych. Adaptacja nowych rozwiązań ma przyczynić się do zwiększenia efektywności prowadzonych szacunków, rozszerzenia za-kresu informacji zarówno co do liczby cech, jak i rodzajów przekrojów, w których dane są publikowane. Celem niniejszego badania jest próba uwzględnienia winsoryzacji w estymacji typu GREG proponowanej przez statystykę małych obszarów do szacunku charakterystyk dotyczących małych przedsiębiorstw. W estymacji jako zmienne pomocnicze uwzględniono zmienne opóźnione w czasie. Badanie prowadzono na niskim poziomie agregacji, stanowią-cym przekrój województw z uwzględnieniem rodzaju PKD.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-657d6df9-8b59-4a55-82cb-d0a89d75e1c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.