PL EN


2007 | 2(2007) | 161-171
Article title

Wychowawcza funkcja usług społecznych

Authors
Content
Title variants
EN
Educational Function of Social Services
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Usługami społecznymi nazywane są usługi oświaty, kultury, ochrony zdrowia, wypoczynku. Pełnią one wiele ważnych funkcji, spośród których na szczególną uwag ę zasługuje wychowawcza, wyrażająca się m.in. w kształtowaniu i upowszechnianiu nowych potrzeb czy systemów wartości. Pierwsza część artykułu prezentuje tendencje rozwoju usług społecznych w Polsce w porównaniu z wybranymi krajami Unii Europejskiej. W drugiej przedstawiona została przestrzenna dostępność usług społecznych w województwie dolnośląskim. W końcowej części zwrócono uwagę na dwie podstawowe zasady rozmieszczenia placówek świadczących usługi społeczne: zasadę wyrównywania różnic i zasadę rozwoju proporcjonalnego do rozwoju gospodarczego
EN
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-657f2bb1-9e15-4737-b9e1-27eac3e36dea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.