PL EN


2013 | 2 | 141-155
Article title

Hermeneutyka podstawowych pojęć chrystologicznych w teologii Hansa Ursa von Balthasara

Content
Title variants
EN
The hermeneutics of the basic chrystological concepts of Hans Urs von Balthasar’s theology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Chrystologia Hansa Ursa von Balthasara wydaje się niezrozumiała bez wnikliwej analizy kluczowych dla niej pojęć, do których należą: misja, posłuszeństwo, kenosis, universale concretum. Tylko dzięki przyjrzeniu się misji Jezusa Chrystusa oraz Jego bezwzględnemu posłuszeństwu wydaje się możliwe rozpoznanie w Nim prawdziwego Syna Ojca. Porzucenie postaci Bożej (Flp 2,7), wejście w doświadczenie kenozy, pokazuje radykalizm oddania się woli Posyłającego oraz poddanie działaniu Ducha. Tym samym tajemnica Jezusa Chrystusa staje się niemożliwa do opowiedzenia bez odniesienia do Misterium Trinitas, a także bez uwzględnienia wydarzenia Paschy. Ostatecznie jednak dopiero kategoria chrystologiczna, jaką jest universale concretum, pozwala zobaczyć, że „prawdziwie Ten był Synem Bożym” (Mt 27,54).
EN
In order to comprehend the chrystology of Hans Urs von Balthasar, one of the most prominent of twentieth-century theologians, it is apparently essential to familiarize with the key concepts employed by the Swiss theologian whilst describing the Christ Event. Doubtless, in chrystological reflection of Balthasar it is mission, obedience, kenosis and universale concretum. Scrutinizing the key concepts of Balthasar’s chrystology one cannot separate them from their paschal as well as intra-trinitarian context. Hence, hermeneuticsnof terms: mission, obedience, kenosis and universale concretum requires presenting them in the light of the Triune immanent life and also His work within the Salvation History. Comprehension of these Balthasar’s chrystology concepts necessitates recalling their primary meanings and the way of understanding by the Swiss theologian as well as referring to biblical, philosophical or cultural perspective. Eventually, setting in an appropriate context and taking Misterium Paschalis and Misterium Trinitatis into consideration may help to outline the horizon of Balthasar’s chrystology
Year
Issue
2
Pages
141-155
Physical description
Contributors
  • absolwentka teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie na tymże Wydziale doktorantka II roku w Zakładzie Teologii Dogmatycznej oraz referent Sekretariatu II Synodu Archidiecezji Katowickiej;, jozwik22@gmail.com
References
  • H. de Lubac, Świadek Chrystusa w Kościele, tłum. L. Balter, „Communio” 48(1988)
  • H.U. von Balthasar, Teodramatyka, t. II/2, tłum. W. Szymona, Wydawnictwo M, Kraków 2003
  • S. Budzik, Dramat odkupienia. Kategorie dramatyczne w teologii na przykładzie R. Girarda,
  • H.U. von Balthasara i R. Schwagera, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 1997
  • M. Sobociński, Wydarzenie Jezusa Chrystusa jako odzwierciedlenie wewnętrznego życia Trójcy Świętej w ujęciu Hansa Ursa von Batlhasara, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentium, Gniezno 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-4572
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6585073c-bc51-4bcc-a168-b09b8f16117c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.