PL EN


2013 | 6 | 36-50
Article title

Ocena wykorzystania preferencji celnych w przywozie do Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Utilisation of Tariff Preferences in EU Imports
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Unia Europejska stosuje rozbudowany system preferencji handlowych w imporcie z różnych grup krajów. Obejmuje on większość partnerów handlowych UE. Handel na warunkach klauzuli najwyższego uprzywilejowania (KNU) odbywa się tylko z kilkoma krajami. W artykule oceniono wykorzystanie preferencji celnych (jednostronnych i wzajemnych) w przywozie towarów do UE. Z przeprowadzonej na podstawie danych Eurostat-Comext analizy wynikało, że w 2012 roku blisko 2/3 zewnętrznego importu UE i Polski odbywało się po zerowych stawkach celnych KNU. Import na warunkach preferencyjnych stanowił około 14% całkowitego przywozu UE i nieco ponad 11% przywozu Polski. Głównymi beneficjentami unijnego systemu preferencji (w UE i Polsce) były kraje objęte ogólnym schematem GSP (m.in. Rosja i Indie), kraje tworzące strefy wolnego handlu z UE (m.in. Szwajcaria, RPA i Meksyk), kraje posiadające unię celną z UE (m.in. Turcja), kraje EuroMed, EOG, Korea Płd. oraz kraje najmniej rozwinięte (m.in. Bangladesz). Wejście w życie umów o wolnym handlu z krajami, które dotychczas handlowały z UE na zasadzie KNU, zwiększy wartość preferencyjnych dostaw na rynek Unii. Natomiast wyeliminowanie od 2014 r. z listy beneficjentów systemu GSP dwudziestu krajów o wysokim i średniowysokim poziomie dochodu (w tym Rosji, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich) będzie działało w przeciwnym kierunku.
EN
The European Union uses an extensive system of trade preferences in imports from different groups of countries. It covers the majority of EU trade partners. The most favoured nation (MFN) treatment regards only few countries. The paper assesses the utilisation of tariff preferences (non-mutual and mutual) in EU imports. The analysis based on the Eurostat-Comext data revealed that in 2012 nearly 2/3 of EU and Poland's imports were duty free under the provisions of the MFN. Preferential imports accounted for about 14% of total supplies to the EU and 11% of supplies to Poland. The main beneficiaries of the EU preferences trade system were GSP countries (inter alia, Russia and India), free trade area countries (inter alia, Switzerland, South Africa, Mexico), custom union countries (inter alia, Turkey), EuroMed countries, the European Economic Area, South Korea and LDC countries (inter alia, Bangladesh). Free trade agreements, which are still negotiated, will increase value of EU preferential imports, whereas the new GSP system, excluding since 2014 twenty high and middle-high income countries (including Russia, Saudi Arabia and the United Arab Emirates) from the GSP beneficiary list, will decrease the preferential imports.
Year
Issue
6
Pages
36-50
Physical description
Dates
published
2013-11-2013-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-658a846a-6c73-4b29-b426-ed4eebed9c59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.