PL EN


2014 | 3(33) | 171-183
Article title

Polish farm machinery market after accession to the European Union – production and supply of means of agricultural mechanization

Authors
Content
Title variants
PL
Polski rynek maszyn rolniczych po wejściu do Unii Europejskiej – produkcja i podaż środków mechanizacji rolnictwa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
After accession to the EU in 2004 the demand for tractors and agricultural implements has grown, followed by increasing supply of them. In 2012, the supply of brand-new agricultural tractors was by 185.4% higher than in 2003. In 2012 the value of renovation index of tractor fleet in agriculture was by 149.3% higher than in 2003. In spite of significant increase of demand for tractors, their production in 2012 was by 39.2% lower than in 2003. The downfall in number of tractors produced in Poland caused that imported tractors achieved more and more important share in supplies on Polish market. In 2003 the share of imports amounted to 64.0% and in 2012 – 91.4%. Production of most other means of agricultural mechanization was in 2012 higher than in 2003. The increase in a case of manure spreaders amounted to 704.3%; self loading or unloading agricultural tractor trailers – 362.1%; fertilizer spreader – 335.2%; field sowing machines – 245.3%; pick-up balers – 222.1% and harvester threshers – 194.8. Decreases were noted in cases of steamers – by 73.3%; potato planters – by 49.7%; harrows other than disc ones – by 42.2%; potato diggers – by 31.2% and rototillers – by 22.8%.
PL
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zwiększył się popyt na środki mechanizacji rolnictwa oraz podaż krajowa większości z nich. W 2012 roku dostawy ciągników fabrycznie nowych były o 185,4% wyższe niż 2003 roku. Wartość wskaźnika odnawiania parku ciągnikowego była w 2012 roku o 149,3% większa niż w 2003 roku. Mimo znacznego zwiększenia popytu na ciągniki ich produkcja w 2012 roku była o 39,2% mniejsza niż w 2003 roku. Spadek produkcji ciągników w Polsce spowodował sukcesywne zwiększanie udziału importu. W 2003 roku udział ciągników importowanych wyniósł 64,0%, a w 2012 roku – 91,4%. Produkcja większości pozostałych środków mechanizacji rolnictwa była w 2012 roku większa niż w 2003 roku. Wzrost ten w przypadku roztrząsaczy obornika wyniósł 704,3%, ciągnikowych przyczep rolniczych samozaładowczych lub samowyładowczych – 362,1%, rozsiewaczy nawozów mineralnych – 335,2%, ciągnikowych siewników polowych – 245,3%, pras zbierających – 222,1%, a kombajnów zbożowych – 194,8. Spadła produkcja parników – o 73,3%, sadzarek ziemniaków – o 49,7%, bron innych niż talerzowe – o 42,2%, kopaczek do ziemniaków – o 31,2%, a glebogryzarek – o 22,8%.
Contributors
author
References
 • Czubak W., 2012. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 3(25), 57-67.
 • Grzelak A., 2013. Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2011. J. Agribus. Rural Dev. 2(28) 2013, 111-120.
 • Pawlak J., 2010 a. Popyt na maszyny rolnicze w Polsce w latach 2000-2008. Probl. Inż. Roln. (67), 37-44.
 • Pawlak J., 2010 b. Produkcja i ceny maszyn rolniczych w Polsce po wejściu do UE. Probl. Inż. Roln. 1(67), 45-53.
 • Pawlak J., 2012 a. Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2000-2010. Probl. Inż. Roln. 1(75), 5-14.
 • Pawlak J., 2012 b. Światowy rynek ciągników rolniczych. Probl. Inż. Roln. 2(76), 5-16.
 • Pawlak J., 2012 c. Zakupy ciągników rolniczych w Polsce w ujęciu regionalnym. Probl. Inż.Roln. 3(77), 35-44.
 • Pawlak J., 2013 a. Modernizacja parku ciągnikowego w Polsce w świetle wyników powszechnego spisu rolnego z 2010 r. Probl. Inż. Roln. 3(81), 17-27.
 • Pawlak J., 2013 b. Próba oceny skutków modernizacji parku ciągnikowego w Polsce. Probl. Inż. Roln. 3(81), 5-16.
 • Poczta W., Siemiński P., Sierszchulski J., 2012. Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolnikóww pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na przykładzie działania „modernizacja gospodarstw rolnych”. J. Agribus. Rural Dev. 3(25) 2012, 207-223.
 • Production of industrial products in 2003. 2004. Central Statistical Office, Warsaw, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1076_PLK_HTML.htm [access: 07.2014].
 • Production of industrial products in 2004. 2005. Central Statistical Office, Warsaw, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1076_PLK_HTML.htm [access: 07.2014].
 • Production of industrial products in 2006. 2007. Central Statistical Office, Warsaw, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1076_PLK_HTML.htm [access: 07.2014].
 • Production of industrial products in 2008. 2009. Central Statistical Office, Warsaw, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1076_PLK_HTML.htm [access: 07.2014].
 • Production of industrial products in 2010. 2011. Central Statistical Office, Warsaw, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_792_PLK_HTML.htm [access: 07.2014].
 • Production of industrial products in 2012. 2013. Central Statistical Office, Warsaw, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/produkcja-wyrobow-przemyslowych-w-2012-r-,3,10.html#.
 • Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Stan i perspektywy. 2011. Eds L. Mieszkowska, T. Olesiak,J. Pawlak, A. Zalewski, Ar. Zalewski. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 • Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Stan i perspektywy. 2014. Eds T. Chrościcki, L. Mieszkowska,T. Olesiak, J. Pawlak, A. Zalewski, Ar. Zalewski. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW,Warszawa.
 • Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2010. 2011. GUS, Warszawa.
 • Waszkiewicz Cz., 2009 a. Charakterystyka krajowego rynku maszyn do zbioru zbóż i ziemniaków.Probl. Inż. Roln. 1(63), 57-60.
 • Waszkiewicz Cz., 2009 b. Rynek wybranych narzędzi i maszyn rolniczych do produkcji roślinnej w Polsce w latach 2001-2007. Probl. Inż. Roln. 1(63), 51-56.
 • Wójcicki Z., Kurek J., 2011. Nakłady inwestycyjne w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Probl. Inż. Roln. 4(74), 5-11.
 • Wójcicki Z., Rudeńska B., 2013. Działalność inwestycyjna w badanych gospodarstwach rodzinnych. Probl. Inż. Roln. 3(81), 5-16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-659f3b30-e732-4b2b-b169-2067d357ddf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.