Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | s1 | 156-167

Article title

Rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi w świetle wyników konkursu interdyscyplinarnego

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Developing students’ interests in science in light of the results of the interdisciplinary competition

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W rozwijaniu zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi ważną rolę odgrywają szkolne konkursy przedmiotowe i interdyscyplinarne. Włączając się w obchody setnej rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla za odkrycie radu, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało i przeprowadziło na terenie Mazowsza konkurs interdyscyplinarny dla gimnazjalistów „Wokół odkryć naukowych polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie”. Był on realizowany dwutorowo: w formie testu różnicującego wiedzę i umiejętności uczniów uzdolnionych oraz projektu edukacyjnego i przebiegał na etapach szkolnym, rejonowym oraz wojewódzkim. Oprócz popularyzacji wiedzy, rozwijał u uczniów zainteresowanie naukami ścisłymi, w szczególności fizyką, chemią i biologią. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą oraz widocznymi w realizacji projektów edukacyjnych kreatywnością i oryginalnością rozwiązań. W artykule tym omówiono m.in. założenia konkursu oraz wyniki części testowej.
EN
In developing the interests of the students in natural sciences an important role may be ascribed to school competitions. Joining in the celebration of the centenary of Maria Sklodowska-Curie Nobel Prize for the discovery of radium, Mazovia Local Government Teacher Training Centre organized and carried out in an interdisciplinary contest for gymnasium students (ISCED 2) „Around scientific discoveries of the Polish Nobel Prize winner Marie Skłodowska-Curie”. It was carried out in two ways: in the form of a test differentiating knowledge and skills of gifted students and of the educational project, and proceeded at three levels: school, district and provincial. Apart from popularization of knowledge, it developed students’ interests in science, especially physics, chemistry and biology. Participants demonstrated their knowledge and creativity and originality of solutions, well visible in the implementation of educational projects. This article discusses, among others, assumptions of the competition and the results of the test section.

Year

Issue

s1

Pages

156-167

Physical description

Dates

published
2014-09-02

Contributors

  • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-65a34db6-afbe-4e10-aed5-b7a6c8add213
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.