PL EN


2013 | LXXXIX (89) | 351-365
Article title

Podstawowe kompetencje menedżerów ryzyka

Authors
Content
Title variants
EN
Core competencies for risk management
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The managers roles of the organization are presented in this paper. Special attention is paid to the knowledge and skills needed in every organization’s risk manager’s work. The importance of the development of risk awareness education was underlined. The popular initiatives (generally available) combining risk managers were described by the Author of this paper
Year
Volume
Pages
351-365
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
References
 • Antoszkiewicz J.D., Metody zarządzania, Poltex, Warszawa 2007 .
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wyd. ABC, Kraków 2000.
 • Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1994.
 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 • Katz R. L., The Skills of an Effective Administrator, Harvard Business Review 1974/9–10, s. 9–102.
 • Mikuła B., Metody rozwoju kompetencji organizacji, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, Wyd. UŁ, Łódź 2001, s. 167–176.
 • Nogalski B., Śniadecki J., Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz 2001.
 • Rakowska A., Sitko-Lutek A. Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2000.
 • Research into the Benefits of Enterprise Risk Management, Enterprise Risk Management, Managing Risk DNV for AIRMIC 2008.
 • Staniec I. Uwarunkowania skuteczności zarządzania ryzykiem w organizacjach, Zesz. Nauk. PŁ 2011/1099.
 • Staniec I., Martin M. The structure of the demand for the work force in the Lodz Region, Management 2009/13 (1), s. 198–211.
 • Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 • Thierry D., Sauret Ch., Monod N., Zatrudnianie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian, Poltext, Warszawa 1994.
 • Zbichorski Z., Rewolucja menedżerska, Ekon. i Org. Przeds. 1997/11.
 • Ustawa o finansach publicznych z 16 lipca 2009 r., art. 68, ust. 2.
 • R. Rudnicki, http://www.rudnicki.com.pl/; stan na dzień 10.05.2013 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65a609f4-7c7d-4dd2-a640-af591062d5ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.