PL EN


2015 | 288 | 3-14, 59-70
Article title

Wykorzystanie metod statystycznych w kryminalistyce

Content
Title variants
EN
Use of statistical methods in forensics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę wykorzystania metod statystycznych w kryminalistyce. W tym celu przedstawiono rys historyczny opisujący rozwój wykorzystania tych metod. Omówiono również istotę tych metod, wskazując na ich główne zalety i wady. Do tych pierwszych zaliczyć można skwantyfikowanie niepewności związanej z danym dowodem, możliwość oceny prawdopodobieństwa zajścia którejś z wersji wydarzeń czy możliwość testowanie różnego rodzaju hipotez. Do wad towarzyszących wykorzystaniu metod statystycznych w kryminalistyce zaliczyć można konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy z zakresu matematyki, rachunku prawdopodobieństwa czy statystyki, brak której utrudni bądź uniemożliwi zastosowanie właściwych narzędzi matematycznych, zwłaszcza przez osoby, które dokonują oceny dowodów, oraz problemy z przekazaniem i interpretacją uzyskanych wyników przez biegłych wykorzystujących metody statystyczne w kryminalistyce, tak aby były one zrozumiałe dla laików. Brak odpowiedniego zrozumienia może prowadzić do wystąpienia mających poważne konsekwencje błędów. Dodatkowo przedstawiono kilka przykładów zastosowania metod statystycznych w kryminalistyce takich jak analiza linii papilarnych, analiza fragmentów szkła i analiza profilu DNA.
EN
The article undertakes the issues related to the use of statistical methods in forensics. To this end, a historical background on the development of such methods was presented. The essence of the methods was discussed with particular emphasis on their advantages and drawbacks. The former include the possibilities of quantifying uncertainty related to new evidence, assessing the probability of occurrence of one of versions of events or testing various hypotheses. The drawbacks related to applying statistical methods to forensics include the need for relevant expertise in mathematics, probability, and statistics. The lack of such expertise may impede or prevent the application of proper mathematical tools, especially by persons who evaluate evidence, or cause problems for the court experts who use statistical methods in forensics, in terms of conveying and interpreting the obtained results in a manner that they are understandable to non-professionals. The lack of sufficient understanding may lead to errors of serious consequences. In addition, several examples of the use of statistical methods in forensics are shown, such as fingerprint, glass particie and DNA analyses.
Year
Issue
288
Pages
3-14, 59-70
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65a9927b-758e-4992-ba41-4979b70928c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.