PL EN


2013 | 21 | 89-106
Article title

Uwarunkowania dialogu międzykulturowego na pograniczach

Content
Title variants
EN
Determinants of intercultural dialogue in the borderlands
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article the author tries to answer the question what are the internal and external conditions for intercultural dialogue are, with particular emphasis on the fringes of the Podlaskie region. As part of the introduction the author introduces and defines a new concept, cultularisation. Then, on the basis of the concept of intercultural dialogue as social dialogue, the author sets out the basic conditions of illustrating examples of the Podlaskie region.
Year
Volume
21
Pages
89-106
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku, POLAND
References
 • Appadurai A. (2009), Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, Warszawa
 • Beauvois D. (2012), Kres kresomanii, „Gazeta Wyborcza” 8-9 września
 • Bunting M., „The Guardian”; cyt. za: Musi być coś, co nas łączy? (2007) “Forum” 28 grudnia
 • Hryniewicz J. (2012), Polityka wielokulturowości. Zjawiska towarzyszące i przesłanki niepowodzenia, [w:] M. Bieńkowska, A. Sadowski (red.), Polityka wielokulturowości a migracje , Białystok
 • Kłoskowska A. (1985) Kulturologiczna analiza biograficzna, „Kultura i Społeczeństwo” nr 2Kłoskowska A. (1996), Kultury narodowe u korzeni, Warszawa
 • Korporowicz L. (2011), Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania , Kraków
 • Michel P. (2000), Polityka i religia. Wielka przemiana , Kraków
 • Mikułowski Pomorski J. (2006), Jak narody porozumiewają się między sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków
 • Milad H. (2004), O dialogu cywilizacji czyli o potrzebie akceptowania innych, Warszawa
 • Modernizacja (1999), [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Warszawa
 • Puszczenie intelektualnych zwieraczy. Rozmowa Katarzyny Bielas z Piotrem Ibrahimem Kalwasem (2012), „Wysokie Obcasy” 8 września
 • Putnam R. D. (1995), Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłum. J. Szacki, Kraków-Warszawa
 • Putnam R. D. (2000), Bowling Alone: The collapse and revival of American Community , New York
 • Putnam R. D. (2003), Lewis Feldstein, Better Together: Restoring the American Community , New York
 • Sadowski A. (2006), Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta, Białystok
 • Sadowski A. (2009), Specificity of processes and tasks aiming at constructing pluralistic society in borderland areas , [w:] T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica (red.), Borderland Sociopatology and Education, Cieszyn-Warszawa-Toruń
 • Sadowski A. (2011), Społeczeństwo polskie – od zróżnicowanego kulturowo do wielokulturowego,
 • [w:] A. Śliz, M. S. Szczepański (red.), Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja? Warszawa
 • Smolicz J. J. (1990), Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym , Warszawa
 • Sulima T. (2012), Pojednanie ponad głowami , „Czasopis” nr 9
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65aafd51-d0b6-4443-83a1-942af05ddba9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.