PL EN


2013 | 155 | 97-107
Article title

Wybrane aspekty oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomości komercyjne z wykorzystaniem opcji rzeczowych

Authors
Content
Title variants
EN
Selected Issues of Economical Effectiveness Evaluation of Investments in Commercial Estates with the Usage of Real Options
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The issues researched in the article consider the basic issues connected with evaluation of economical effectiveness of investments in commercial estates. Disadvantages of traditional methods that have been used in economical effectiveness evaluation of investments contributed to seek for "improved" ones. The results of this search are a real option, which enables the investments in real assets to be formed and financially evaluated innovatively. During their's short history real options become more and more frequently used for the evaluation of investments in commercial estates. Practical application of real options for the evaluation of economical effectiveness of investments is determined by specific features of the investment evaluated.
Year
Volume
155
Pages
97-107
Physical description
Contributors
author
References
 • J. Mun: Real Options Analysis. Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments. John Wiley & Sons Ins., Hoboken 2002, s. 59.
 • S.C. Myersa. S.C. Myers: Determinants of Corporate Borrowing. "Journal of Financial Economics" 1977, Vol. 5, No. 2, s. 147-175.
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Red. I. Foryś. Poltext, Warszawa 2006, s. 15.
 • H. Gawron: Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 10.
 • M. Uhruska: Identyfikacja możliwości kształtowania wartości rynkowej nieruchomości komercyjnych. "Świat Nieruchomości" 2007, nr 61, s. 26.
 • Podstawy zarządzania nieruchomością. Red. M. Bryx. Poltext, Warszawa 2000, s. 16; E. Kucharska-Stasiak: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. WN PWN, Warszawa 2006, s. 18.
 • R. Matkowski: Zarządzanie nieruchomościami. SGH, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Warszawa 2004, materiały powielane, s. 10.
 • E. Kucharska-Stasiak: Wartość nieruchomości jako kryterium podejmowania decyzji inwestycyjnych. W: Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości. Red. M. Bryx. Poltext, Warszawa 2001, s. 209.
 • E. Kucharska-Stasiak: Uwarunkowania podejmowania decyzji rozwojowych na rynku nieruchomości. W: Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty. Red. H. Henzel. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005, s. 15.
 • K. Szmyt-Śmietana: Ryzyko inwestycyjne w transakcjach na rynku nieruchomości. W: Teoria i praktyka procesów inwestycyjnych. Red. K. Marcinek. "Studia Ekonomiczne" 1999, nr 6, s. 113, za: H. Henzel, J. Konowalczuk: Ryzyko inwestowania w nieruchomości komercyjne. W: Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. Tom 2. Red. H. Henzel. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 26.
 • Inwestowanie w nieruchomości. Red. E. Kucharska-Stasiak. Instytut Nieruchomości VALOR, Łódź 1999, s. 32.
 • H. Kryński: Rachunek ekonomicznej efektywności zamierzeń inwestycyjnych. PWE, Warszawa 1978, s. 24.
 • S. Wrzosek: Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw. Sygma, Wrocław 1994, s. 15.
 • W. Pluta, T. Jajuga: Inwestycje. Capital budgeting - budżetowanie kapitałowe. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995, s. 31 i nast.
 • E. Nowak, E. Pielichaty, M. Poszwa: Rachunek opłacalności inwestowania. PWE, Warszawa 1999, s. 259.
 • K. Marcinek: Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 138 i nast.
 • T. Jajuga: Strategiczne zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa a opcje rzeczowe. W: Zarządzanie finansami, klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. Tom 2. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, s. 79.
 • J. Mizerka: Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 62.
 • M. Amram: Value Sweep: Mapping Corporate Growth Opportunities. Harvard Business School Press, Boston 2002, s. 36.
 • T.E. Copeland, P.T. Keenan: How much is flexibility worth? "The McKinsey Quarterly" 1998, No. 2, s. 48.
 • S.B. Petersen, P.C. Bason: What are real options? Definitions, Terminology, Types. "Essay Series", s. 2 i in.
 • J.C. Cox, S.A. Ross, M. Rubinstein: Option Pricing: A Simplified Approach. "Journal of Financial Economics" September 1979, Vol. 7, s. 229-263.
 • R. Ziarkowski: Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004, s. 117.
 • L. Greden, L. Glicksman: A real options model for valuing flexible space. "Journal of Corporate Real Estate" 2005, Vol. 7, No. 1, s. 36.
 • L. Greden, L. Glicksman: Options valuation of architectural flexibility: a case study of the option to convert to office space. Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts 2004, s. 3 i nast.
 • M. Uryniak: Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomości komercyjne z wykorzystaniem koncepcji opcji rzeczowych. Praca doktorska. UE w Katowicach, Katowice 2011.
 • A. Borison: Real Options Analysis: Where are the Emperor's Clothes? Presented at Real Options Conference, Washington, July 2003, s. 27.
 • T.E. Copeland, P.T. Keenan: Making real options real. "The McKinsey Quarterly" 1998, No. 3, s. 129.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65b1961c-cfd0-4201-b5f2-cb51a5a26a04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.