PL EN


2009 | 82 | 219-222
Article title

Budowanie relacji z partnerami odpowiedzialnymi za sprzedaż w branży spożywczej

Title variants
EN
Building the Relation with the Partners Responsible for the Sale in the Food Industry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces budowania relacji z partnerami, którzy w dużej mierze wpływają na sprzedaż produktów w każdej z branż, jest bardzo istotny. Firmy wypracowują różne techniki współpracy ze swoimi partnerami. Od właściwego doboru techniki i od kadry zarządzającej uzależniony jest finalny sukces. Branża spożywcza należy do istotnych branż mających wpływ na stan gospodarki państwa. Od przemian, jakie przemysł spożywczy ma już za sobą, uzależniony jest dalszy rozwój. Ze względu na to, iż większość produktów pochodzących z tej branży należy do produktów szybko rotujących, proces właściwych relacji z partnerami odpowiedzialnymi za sprzedaż jest bardzo ważny.
EN
The process of building the relation with partners which largely influence the sale of products in every of industries is very essential. Companies are working out different techniques of the cooperation with its partners. An ultimate success is dependent from the due selection of the technique and from the managing staff. The food industry is included in significant industries affecting the state of the economy of the state. A more further development is dependent on transformations the food industry already has which behind them. Because majority of the products coming from this industry belongs to quickly rotating products, process of appropriate relations with responsible partners too the sale is feeling very much important.
Contributors
  • Politechnika Częstochowska
References
  • 1. Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1998.
  • 2. Bełz W., Wdrożenie systemu CRM w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - w poszukiwaniu cech wspólnych, [w:] O. Witczak (red.) Budowanie związków z klientami na rynku business to business, Wydawnictwo fachowe Cedewu.pl Warszawa 2008.
  • 3. Futrell Ch.M., Nowoczesne techniki sprzedaży, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  • 4. Kotler Ph., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005.
  • 5. Kramer T., Podstawy marketingu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2004.
  • 6. Nowakowski M.K., Rzemieniak M.L., Kryzys i przetrwanie w marketingu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65b67382-9c70-4dbb-929c-0603ab87d08c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.