PL EN


2019 | Teologiczne Studia Siedleckie XVI (2019) 16 | 63-72
Article title

Między naturą a łaską. Kategoria przebóstwienia w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej Teologia, chrystologia, antropologia z 1981 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Between nature and grace. The category of deification in the document of the International Theological Commission «Theology, Christology, Anthropology» of 1981
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Between nature and grace. The category of deification in the document of the International Theological Commission Theology, Christology, An- thropology of 1981. In the 1981 International Theological Commission published a document, which is titled Theology, Christology, anthropology. This document discusses some basic Christolog- ical issues and the ones that needed to be more explained. One of them is the deification category. The purpose of this article was to indicate the main interpretation lines of this category in this International Theological Commissions document. First of all, the article indicates a significant relationship between deification and the mystery of Christ, espe- cially with His incarnation. Secondly, it is shown how deification is connected with divine grace. Afterwards, the article discusses connection between deification and exaltation hu- man nature. Finally, it is mentioned about the main road, which is leading to this target - the use of the sacraments of the Church.
Contributors
author
References
 • Blaza M. (2005). Przebóstwienie w teologii prawosławnej. Pobrano z: https://portal. tezeusz.pl/2005/02/21/przebostwienie-w-teologii-praw/, Dnia (2019, 01, 30).
 • Eckmann A. (2003). Przebóstwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Jastrzębski A. (2015). Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego jako egzystencjalny przełom w życiu człowieka. Roczniki Teologiczne, t. (62), z. 5, 69-82.
 • Kijas Z. J. (2000). Przebóstwienie człowieka i świata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 • Lorda J. L. (2012). Łaska Boża, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Meyendorff J. (2005). Święty Grzegorz Palamas i duchowość prawosławna, Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna (1982). Teologia, chrystologia, antropologia. Pobrano z: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/ rc_cti_1982_teologia-cristologia-antropologia_pl.html, Dnia (2018, 11, 20).
 • Naumowicz J. (2000). Wcielenie Boga i zbawienie człowieka. Złota reguła soteriologii patrystycznej. Warszawskie Studia Teologiczne, nr (XIII), 17-30.
 • Radosavljević A. (2009). Deification as the End and Fulfillment of Salva- tion According to St. Maximos the Confessor. 1. Pobrano z: https://www.hsir.org/ pdfs/2009/03/26/20090326aGiatiEnsB7%20Folder/20090326aGiatiEnsB7.pdf, Dnia (2019, 03, 07).
 • Schonborn Ch. (2001). Przebóstwienie życie i śmierć, Poznań: W Drodze.
 • Składanowski M. (2017). Humanizm krzyża. Staurologia w perspektywie ludzkiego
 • losu, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Składanowski M. (2011). Synergizm Bożej łaski i ludzkiej wolności. Czy droga prze- bóstwienia człowieka w teologii wschodniej jest pelagiańska?, Roczniki Teologii Ekumenicznej, nr 3 (58), 71-87.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65b741ef-7b74-41e0-a81e-ec5b9814042e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.