PL EN


2015 | 15 | 1(33) | 77-94
Article title

New Legal Standards for Investment Policy of Open Pension Funds

Content
Title variants
PL
Nowe limity inwestycyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The global financial crisis affected also Polish pension market. Low or negative rate return on pension capital accumulated in Open Pension Funds led to social disappointment and growth of feeling of social insecurity. Prolonged financial crisis together with sluggish economic growth forced first reform of Open Pension Funds system in 2011. Second reform was introduced just three years later. On February 3rd Open Pension Funds were forced to transfer 51,5% of their assets to Social Security Institution. The total value of transferred cash and fixed income assets was 153 151,2 mln PLN. The transfer left Open Pension Funds mainly with equity allocations and fundamentally changed their investment policy. From domestic stable growth funds OFE had to change to equity funds. Together with the transfer of half of OFE capital major legal changes were introduced liberalizing investment policy of Open Pension Funds in the long term. The goal of this study is to analyze the legal changes of investment standards that shape the investment policy of Open Pension Funds today. Evolution of investment standards for Open Pension Funds during last fifteen years is analyzed with special emphasis on the consequences of the transfer of Open Pension Funds’ capital to Social Security Institution.
PL
Światowy kryzys finansowy uderzył negatywnie również w krajowy rynek emerytalny. Niskie lub negatywne stopy zwrotu z kapitału emerytalnego zgromadzonego w Otwartych Funduszach Emerytalnych prowadziły do niezadowolenia społecznego i pogłębiania się uczucia niepewności co do poziomu zabezpieczenia w ramach emerytalnego ubezpieczenia społecznego. Przedłużający się kryzys finansowy oraz słaby wzrost gospodarczy wymusiły najpierw pierwszą reformę drugiego filaru systemu emerytalnego. Druga reforma została przeprowadzona zaledwie trzy lata później. Trzeciego lutego 2014 r. W wyniku tej ostatniej reformy Otwarte Fundusze Emerytalne przetransferowały 51,5% swoich aktywów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Całkowita wartość przeniesionej gotówki i obligacji wyniosła 153 151,2 mln PLN. W wyniku tej operacji w portfelach inwestycyjnych OFE pozostały głównie akcje, co fundamentalnie zmieniło politykę inwestycyjną OFE. Z krajowych funduszy zrównoważonego wzrostu OFE zamieniły się w fundusze akcyjne. Wraz z transferem aktywów OFE do ZUS przeprowadzona została liberalizacja limitów inwestycyjnych ciążących na Otwartych Funduszach Emerytalnych. Celem tego opracowania jest analiza zmian prawnych dotyczących limitów inwestycyjnych OFE. Jednocześnie poddana jest analizie ewolucja zasad prawnych rządzących polityką inwestycyjną OFE w ciągu ostatnich piętnastu lat.
Year
Volume
15
Issue
Pages
77-94
Physical description
Dates
published
2015-03
Contributors
 • University of Wroclaw, Poland
redactor
References
 • Banaszczak-Soroka, U.; Jakubowski, S. (2011). Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w dobie kryzysu finansowego. In: Kundera J. (ed.). Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy: 801-816. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
 • Chybalski, F. (2009a). Analiza podobieństwa struktur portfeli inwestycyjnych OFE. In: Chybalski, F. et al. eds. Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków. Warszawa: C.H. Beck
 • Chybalski, F. (2009b). Barriers to Increased Effectiveness of Investment by Open Pension Funds in Poland. In: Chybalski, F. et al. (eds.). Funded Part of Polish Pension System: Selected Problems: 53–63. Łódź: Technical University of Lodz.
 • Chybalski, F. (2009c). Liberalization of Pension Systems in Central and Eastern Europe. In: Chybalski, F. et al. (eds.). Funded Part of Polish Pension System: Selected Problems. Łódź: Technical University of Lodz
 • Chybalski, F. (2012). Uwarunkowania konkurencji na rynku funduszy emerytalnych na przykładzie OFE. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego special edition: 243-254.
 • Dybał, M. (2008). Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych. Warszawa: CEDEWU.
 • Dybał, M. (2013). The importance of pension funds among the other institutions of the Polish financial system. Proceedings from 5th Annual International Scientific Conference 'Region in the Development of Society 2013': 183.
 • Jakubowski, S. (2013a). Prawno – ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalny. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii - Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
 • Jakubowski, S. (2013b). Polish and Global Pension Markets in the First Decade of the Second Millennium. Socialiniai Tyrimai 1 (30): 36–43.
 • Jakubowski, S. (2014a). Fundusze emerytalne. In: Banaszczak-Soroka, U.; Dybał, M.; Jakubowski, S.; Zawadzka, P. (eds.). Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy: 209-232. Warszawa: C.H.Beck.
 • Jakubowski, S. (2014b). Otwarte fundusze emerytalne typu B jako mechanizm ochrony kapitału emerytalnego w ostatnich latach aktywności zawodowej członka otwartego funduszu emerytalnego. In: Miemiec, W.; Sawicka, K. (eds.). Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego: 697-708. Warszawa: Lex Wolters Kluwer Business.
 • Szumlicz T. (2009). Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych. In: Szpor, G. (ed.). System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe: 173–194. Warszawa: LexisNexis.
 • Zawadzka, P. (Ed.). (2013) Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer
 • Case C‑271/09 Commission vs. Poland [2011] ECR I-13613
 • Consolidated Version of the Treaty of Nice Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European Communities and Certain Related Acts [2001] OJ C80/1
 • Act of August 28th 1997 on organization and functioning of pension funds (consolidatet text), Journal of Laws 2013, item 989, as amended.
 • Act of March 25th 2011 on amendment of certain laws relating to functioning of the social security system, Journal of Laws of 2011, No 75, item 398.
 • Act of 6 December 2013 on amendment of certain laws relating to payment of pensions from assets accumulated by Open Pension Funds, Journal of Laws of 2013, item 1717.
 • The Ordinance of the Council of Ministers of February 3rd 2004 specifying the maximum proportion of the assets of an Open Pension Fund which may be invested in particular classes of assets, Journal of Laws 2004, No 32, item 276, as amended.
 • The Ordinance of the Council of Ministers of April 26th 2011 specifying the maximum proportion of the assets of an Open Pension Fund which may be invested in particular classes of assets, Journal of Laws 2011, No 90, item 516.
 • The Ordinance of the Council of Ministers of January 17th 2014 specifying the maximum proportion of the assets of an Open Pension Fund which may be invested in particular classes of assets, Journal of Laws 2014, item 116.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65ba9470-ac72-449d-aec8-9239297b65b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.