PL EN


2020 | 1(8) | 194-209
Article title

Liderki Ligi Kobiet Polskich wobec wyborów w latach 80. (w świetle „Naszej Pracy”)

Content
Title variants
EN
LEAGUE OF POLISH WOMEN LEADERS AND ELECTIONS IN THE 1980s (IN “OUR WORK”)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje postawę czołowych członkiń Ligi Kobiet Polskich wobec wyborów parlamentarnych, rozpowszechnianą na łamach miesięcznika „Nasza Praca” w ostatniej dekadzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Materiał źródłowy niniejszego artykułu pozwala wykazać nasilenie propagandy wyborczej w latach 1980, 1985 i 1989. Liderki masowej organizacji kobiecej starały się uzyskać poparcie kobiet poprzez uświadamianie im konieczności głosowania na kobiety w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Na łamach miesięcznika „Nasza Praca” domagały się równości płci, ukazywały sytuację społeczną kobiet oraz zalety wspólnego działania kobiet.
EN
The article presents the attitudes of leading members of Liga Kobiet Polskich [League of Polish Women] to the parliamentary elections, published in the Nasza Praca [Our Work] monthly in the last decade of the Polish People’s Republic. The source material for this article can be found in the election propaganda in 1980, 1985, and 1989. The leaders of the mass women’s organization attempted to get access to women by voting for women in the upcoming parliamentary elections. In the Nasza Praca monthly, they postulated gender equality, they showed the social situation of women and the advantages of a women’s joint action.
Year
Issue
Pages
194-209
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
References
  • Ćwik, Urszula. „Wybory parlamentarne i wybory do rad narodowych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na łamach „Kobiety i Życia” (do 1989 roku)”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, (Białystok: Wydawnictwo HUMANICA, 2016), 328–337.
  • Dajnowicz, Małgorzata. „„Zwierciadło” – platforma polityczna Ligi Kobiet w okresie PRL (1957–1961, 1982–1989), Rocznik historii prasy polskiej, t. XX, z. 3(47), 2017, 67–90.
  • Dajnowicz, Małgorzata. „Kobiety – polityka – wybory w świetle „Zwierciadła: Pisma Ligi Kobiet Polskich” (1982–1989)”, w: Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Katarzyna Sopolińska (red.), Rzeczpospolita w koncepcjach polskich partii i środowisk politycznych XX i XXI wieku, (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018), 107–125.
  • Dajnowicz, Małgorzata. „Liga Kobiet w terenie. Kierunki działalności organizacji na przykładzie struktur białostockich w latach 1966–1981”, Niepodległość i Pamięć. Czasopismo humanistyczne, nr 2(62), 2018, 161–182.
  • Dajnowicz, Małgorzata. „Posłanki Ligi Kobiet Polskich i wybory parlamentarne 1989 roku (prezentacja w świetle „Zwierciadła”)”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019), 205-2015.
  • Drozdowska, Agnieszka. „Działalność Ligi Kobiet w północno-wschodnich terenach Polski Ludowej w latach 1975–1989 w świetle „Naszej Pracy””, Niepodległość i Pamięć. Czasopismo humanistyczne, R. XXVI, nr 2(66), 2019, 183–211.
  • Jurkowska, Katarzyna. „Kłopoty z tożsamością, czyli Liga Kobiet Polskich”, Ośka 2000, nr 2, 38.
  • Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Anna. „Rola Ligi Kobiet w popularyzowaniu polityki władz „Polski Ludowej””, Dzieje Najnowsze, Vol 50, nr 2, 2018, 283–301.
  • Świętochowska, Emilia. „Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w ostatniej dekadzie PRL”, w: Ewa Chabros, Agnieszka Klarman (red.), Kobiety na zakręcie 1933–1989, (Wrocław: IPN, 2014), 293–304.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65bede82-d7af-4b19-8ce4-4895ce6d6fa4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.