Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 6-19

Article title

Przysiąść się do pisarza. Pomniki-ławki na Lubelszczyźnie jako atrakcje turystyczne

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematem przedłożonego artykułu uczyniono ławkowe pomniki pisarzy. Autorzy - którzy podczas przygotowania tekstu przeprowadzili trzy spersonalizowane wywiady eksperckie z osobami, zaangażowanymi w powstanie ławek pisarzy lub w ich promocję - proponują przegląd upamiętnień tego typu, ale szczególne zainteresowanie poświęcają Lubelszczyźnie. Dociekają także, kogo przyciągają opisywane obiekty: zaangażowanych czytelników-hermeneutów czy może raczej przypadkowych turystów, nie znających twórczości bohatera pomnika. W drugim wskazanym przypadku mielibyśmy do czynienia z modelem turystyki płytkiej, zaś ławka stałaby elementem kultury gadżetu oraz sposobem karnawalizacji literatury.

Year

Issue

2

Pages

6-19

Physical description

Dates

online
2015-02-01

Contributors

author
 • Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 • Wydział Turystyki i Zdrowia, AWF w Warszawie

References

 • Adamczyk-Garbowska M., 2001, Wstęp, w: Isaak Bashevis Singer, Grosiki na raj i inne opowiadania, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa
 • Altkorn J., 1999, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Améry J., Moje żydostwo, przeł. Katarzyna Kończal. Na podstawie: Mein Judentum, w: Jean Améry, 2005, Werke, t. 2, hrsg. von Irene Heidelberger-Leonard, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart. Tekst przekładu udostępniony przez tłumaczkę
 • Babel B., 1896, Wspomnienia z Krynicy, Nowy Sącz
 • Bosiacki S., Sikora J., 1999, Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań
 • Budrewicz T., 2010, Kraszewski i świat historii: studia, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków
 • Gołembski G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań
 • Grychowski A., 1974, Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich: Od średniowiecza do 1968 r., Wydawnictwo Lubelskie, Lublin
 • Holloway J. Ch., Robinson Ch., 1997, Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Jalinik M., Ziółkowski R. (red.) 2008, Produkty turystyczne.
 • Kierunki rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej, Politechnika Białostocka, Białystok
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kalinowski Sz., 2014, Koło Bialczan. Historia stowarzyszenia w latach 1922-2002, Stowarzyszenie Koła Bialczan w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 • Kalinowski Sz., 2012, Legenda J. I. Kraszewskiego na Południowym Podlasiu, „Rocznik Międzyrzecki”, t. XLII
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., 1999, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk
 • Kruk R., 2008, Ławka Kraszewskiego w Krynicy, „Almanach Muszyny”
 • Kulczycka-Saloni J., 1975, Bolesław Prus, Wiedza Powszechna, Warszawa
 • Prus B., 1959, Kroniki, oprac. Zygmunt Szweykowski, Tom 8, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 • Literacki atlas Polski. Przewodnik turystyczny, Bezdroża, Kraków 2003
 • Ludorowski L., 1989, Romanów i Kraszewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Middleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa”, nr 2
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady waloryzacji potencjału, „Turystyka Kulturowa”, nr 4
 • Milewski R., (red.), 2000, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Miłosz Cz., 2011, W mieście, w: Wilno. Vilnius, fotografie: Joanna Gromek-Illg, Austeria, Kraków-Budapeszt
 • Mruk H., Rutkowski I., 1999, Strategia produktu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Olczyk J., Reading Małopolska. Literacka Małopolska, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków (bez daty wydania).
 • Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa.
 • Pietrasiewicz T., 2010, Edukacyjne i animatorskie działania w regionie lubelskim prowadzone przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin
 • Praczyk M., 2012, Poznańskie pomniki początku XXI wieku jako forma wytwarzania tożsamości lokalnej, „Sensus Historiae”, nr 1
 • Rostkowski H. W., 1986, Słynni ludzie w polskich uzdrowiskach, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa
 • Roszak J., Godlewski G., 2013, Homo legens jako homo turisticus. Ku metodologii turystyki literackiej. Folia Turistica, nr 28
 • Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków
 • Warzenica E., 1963, J. I. Kraszewski, Nasza Księgarnia, Warszawa
 • Wodejko S., 1997, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa
 • Wyszowska I., 2008, Turystyka biograficzna – istota, znaczenie, perspektywy, „Turystyka Kulturowa”, nr 1
 • Zubkowicz R., Vetrova E., Pańko A., Abramczuk A., 2013, Biała Podlaska – Brześć. Nieodkryty Wschód, Helion, Gliwice

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-65c3b66c-d4ae-4ffe-9790-e17875683ffe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.