PL EN


2015 | 3(13) | 113-130 (18)
Article title

ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO A WYNIKI WYBORÓW DO ORGANU STANOWIĄCEGO GMIN NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Authors
Content
Title variants
EN
ZMIANY SYSTEMU WYBORCZEGO A WYNIKI WYBORÓW DO ORGANU STANOWIĄCEGO GMIN NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This Article should answer questions related to the practical application of the Elec-toral Code solutions related to the electoral system to the constitutive organs of the com-munes. The basic idea is whether the majority system significantly changed the composi-tion of these organs in those communes of over 20,000 inhabitants, as well as the effects of the modifications brought about in shaping constituencies in cities with county rights. The research was carried out on the example of the twenty communes of the Pomeranian Voivodship. The results can hardly be considered optimistic. The use of single-seat constituencies made worse the representativeness of organs which, to a large extent, lead to over-representation of the strongest political or local groups in the various communes. The system also did not lead to an increase in the number of independent councillors. The situation in the councils of cities with county rights remained almost the same. In-troducing the possibility of creating larger constituencies was not reflected in practice. All cities have maintained the current size of the constituencies, which in combination with the d'Hondt method, eliminated the representatives of smaller electoral committees from the composition of councils or marginalized the position of those representatives.
Year
Issue
Pages
113-130 (18)
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk, e-mail: petruz@o2.pl
References
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-ków województw, DzU 2010, nr 176, poz. 1190 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, DzU nr 21, poz. 112 z późn. zm.
 • Uchwała XXX/620/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie okrę-gów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdańska
 • Balinski M.L., Peyton Young H., 2006, Fair Representation. Meeting the Ideal of One Man, One Vote, Washington.
 • Banaszak B., 2014, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa,
 • Banaszak B., Preisner A., 1993, Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław.
 • Bąkiewicz M., 2008, System wyborczy do samorządu terytorialnego w Polsce na tle europejskim, Toruń.
 • Cebula A., 2014, 3 = 1? O materialnej (nie)równości wyborów do rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu, „Samorząd Terytorialny” nr 7–8.
 • Farrell D.M., 2011, Electoral Systems. A Comparative Introduction, Basingstoke.
 • Giedrewicz-Niewińska A., 2006, Bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta – wybrane zagadnienia prawne, „Samorząd Terytorialny” nr 12.
 • Kisielewicz A., 2010, Uwagi do art. 2 [w:] Czaplicki K., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Warszawa.
 • Lijphart A., 2003, Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas [w:] Electoral Laws And Their Political Consequences, red. B. Grofman, A. Lijphart, New York.
 • Nohlen D., 2004, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa.
 • Przystawa J., 2008, Mityczna reprezentatywność ordynacji proporcjonalnej [w:] Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczpospolita, red. D. Dudek, D. Kała, P. Potakowski, Lublin.
 • Sanocki J., 2008, Psychologiczne aspekty partyjnej ordynacji wyborczej [w:] Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczpospolita, red. D. Dudek, D. Kała, P. Potakowski, Lublin.
 • Sokół W., 2010, Polityka reform wyborczych w Polsce na tle porównawczym [w:] Wybo-ry i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa.
 • Urbaniak K., 2011, Okręg wyborczy w świetle samorządowego prawa wyborczego, „Studia Politologiczne”, vol. 22.
 • Uziębło P., 2008, Zasada równości wyborów do Sejmu RP (wybrane zagadnienia), „Studia Wyborcze” t. VI.
 • Uziębło P., 2012, Realizacja zasady równości wyborów do organu stanowiącego miast na prawach powiatu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” nr 2.
 • Uziębło P., 2013, Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europej-skich i południowoamerykańskich, Warszawa.
 • http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/220000/220102.html (5.12.2014)
 • http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/220000/220201.html (5.12.2014)
 • http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/220000/220701.html (5.12.2014)
 • http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/220000/220901.html (5.12.2014)
 • http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/220000/221401.html (5.12.2014)
 • http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/220000/221502.html (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/220102 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/220106 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/220201 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/220204 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/220401 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/220502 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/220508 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/220601 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/220701 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/220801 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/220901 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/221107 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/221303 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/221401 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/221502 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/221503 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/226101 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/226201 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/226301 (5.12.2014)
 • http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/226401 (5.12.2014)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65d68a8e-9bc5-4e13-8a71-827249ba3047
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.