Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 1 | 135-150

Article title

Obrazy kobiecości i męskości w podręcznikach do przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie" w gimnazjum - komunikat z badań

Authors

Content

Title variants

EN
Feminines and males pictures in sexual education textbooks - research report

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem badań uczyniono obrazy kobiecości i męskości oraz modele wychowania seksualnego prezentowane przez podręczniki do przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” w gimnazjum. Do zbadania treści podręczników posłużono się metodą hermeneutyczną i techniką analizy treści dokumentów. Badania pokazują zróżnicowanie podręczników w obrębie wykorzystywanej etyki seksualnej oraz jednocześnie przywiązanie do tradycyjnego podziału ról przypisywanych kobietom i mężczyznom. Rezultaty skłaniają do refleksji nad rozdźwiękiem między światem kreowanym przez podręczniki szkolne a rzeczywistym światem społecznym oraz nad rolą edukacji.

Keywords

Year

Issue

1

Pages

135-150

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Bem S. (2000). Męskość. Kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk: GWP.
 • Chomczyńska-Miliszkiewicz M. (2002). Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne. Lublin: UMCS.
 • Czekaj K. (1988). Młodzież studencka i robotnicza a modele życia seksualnego. Katowice: UŚ.
 • Domański H. (1992). Zadowolony niewolnik. Studium o nierównościach między kobietami i mężczyznami w Polsce. Warszawa: IFiS PAN.
 • Gontarczyk E. (1995). Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych. Perspektywa socjologiczno-pedagogiczna. Poznań: Eruditus.
 • Górnikowska-Zwolak E. (2003). Feministyczna krytyka edukacji. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa: Żak.
 • Imieliński K., Dulko S. (1998). Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rzeczywistość. Warszawa: PWN.
 • Kozakiewicz M. (1984). Moralne aspekty wychowania seksualnego. W: K. Imieliński (red.), Seksuologia społeczna. Warszawa: PWN.
 • Kozakiewicz M., Lew-Starowicz Z. (1987). Przysposobienie do życia w rodzinie. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 • Miluska J. (1994). Psychologia płci jako wyzwanie dla edukacji. W: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań—Toruń: Edytor.
 • O wychowaniu do życia w rodzinie (2001). Biblioteczka Reformy MEN, nr 31. Warszawa.
 • Tatarowicz J. (1996). Uczeń „seksualny”. Nowa Szkoła, 7, s. 28-37.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-65d9f51e-7537-4a32-a7e8-f2050cf4e43c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.