PL EN


2015 | 4 | 29-35
Article title

Europejska unia bankowa jako element nowego ładu gospodarczego Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The European Banking Union as Part of a New EU Economic Governance
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W odpowiedzi na zjawiska kryzysowe, które wystąpiły w ostatnich latach w Unii Europejskiej, wprowadzane są w tym ugrupowaniu reformy przekształ-cające dotychczasowe ramy zarządzania gospodarczego. Jednym z filarów no-wego ładu jest Europejska unia bankowa. W artykule omówione zostały główne elementy tego projektu oraz jego znaczenie dla Polski. W szczególności podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o spójność i możliwe skutki istnienia w UE dwóch ścieżek integracji, tj. w ramach unii bankowej i w ramach rynku wewnętrznego.
EN
In response to crisis developments which took place in the European Union in recent years, reforms are being launched changing its framework of economic governance. One of the pillars of this new order is the European Banking Un-ion. The objective of the paper is to examine main elements of the project and assess their importance to Poland. One question has been addressed, especially. It is integrity and possible consequences of the existence of two paths of inte-gration in the EU, i.e. within the banking union and within the internal market.
Year
Issue
4
Pages
29-35
Physical description
Dates
published
2015-07-2015-08
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta w Kolegium Gospodarki Światowej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65e4abff-2b52-4d66-9f55-e9155e069d79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.