Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 29-35

Article title

Europejska unia bankowa jako element nowego ładu gospodarczego Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
The European Banking Union as Part of a New EU Economic Governance

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W odpowiedzi na zjawiska kryzysowe, które wystąpiły w ostatnich latach w Unii Europejskiej, wprowadzane są w tym ugrupowaniu reformy przekształ-cające dotychczasowe ramy zarządzania gospodarczego. Jednym z filarów no-wego ładu jest Europejska unia bankowa. W artykule omówione zostały główne elementy tego projektu oraz jego znaczenie dla Polski. W szczególności podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o spójność i możliwe skutki istnienia w UE dwóch ścieżek integracji, tj. w ramach unii bankowej i w ramach rynku wewnętrznego.
EN
In response to crisis developments which took place in the European Union in recent years, reforms are being launched changing its framework of economic governance. One of the pillars of this new order is the European Banking Un-ion. The objective of the paper is to examine main elements of the project and assess their importance to Poland. One question has been addressed, especially. It is integrity and possible consequences of the existence of two paths of inte-gration in the EU, i.e. within the banking union and within the internal market.

Year

Issue

4

Pages

29-35

Physical description

Dates

published
2015-07-2015-08

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta w Kolegium Gospodarki Światowej

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-65e4abff-2b52-4d66-9f55-e9155e069d79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.