Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 157-166

Article title

Koncepcja raportowania rezultatów centrum zysków w przedsiębiorstwie handlowym ‒ studium przypadku

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Podstawowym i najbardziej ogólnikowym miernikiem efektywności przedsiębiorstwa handlowego jest wypracowana marża brutto, która musi pokrywać wielostopniowe koszty stałe. Zarządzający o wysokiej świadomości menedżerskiej poszukują jednocześnie metod zapewniających pozyskiwanie użytecznych informacji o kosztach i efektywności poszczególnych handlowców oraz całego działu, jak również podstaw do budowy skutecznego systemu motywowania. Takich rozwiązań dostarcza rachunkowość odpowiedzialności. Postawionym i zrealizowanym celem artykułu jest w związku z powyższym zaprezentowanie koncepcji raportowania rezultatów centrum zysków w konkretnym przedsiębiorstwie handlowym ze wskazaniem determinantów jej opracowania i wdrażania. Aplikacyjny charakter rozważań poparty teoretyczną deliberacją skutkował wykorzystaniem metod: indukcji i dedukcji, analizy literatury oraz dydaktycznego i praktycznego doświadczenia autora.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-65f106a9-9021-4567-93a7-60f24452725a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.