PL EN


2013 | 5 | 9 | 30-51
Article title

Nowa populistyczna prawica jako źródło zagrożenia terrorystycznego w Europie

Content
Title variants
EN
New right-wing populism as a source of terrorist threat in Europe
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł analizuje potencjalne zagrożenie przemocą ze strony nowej populistycznej prawicy (NPP). Analiza rozwoju i ideologii NPP wykazuje, że jest to ruch odmienny od tradycyjnej radykalnej prawicy. Skrajne poglądy NPP mogą stanowić motywację dla dokonywania aktów terroru. Artykuł prezentuje teorię, że terroryzm jest pochodną radykalizacji jednostek na marginesie masowych ruchów społecznych, a ideologia wpływa na wybór celu przeprowadzenia zamachu.
EN
This article analyses a potential violent threat from the New Populist Right (NPR). The analysis of development and ideology of the NPR indicates that NPR is a movement other than a traditional far right. Extreme form of the NPR ideology (like Brivik’s views) could be motivation for terrorist actions. The article presents a theory that terrorism is effect of a radicalization of individuals on the periphery of mass social movements and the ideology influences a selection of target.
Keywords
Year
Volume
5
Issue
9
Pages
30-51
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65f1eca6-a9cb-4a80-9c93-d2fd954373d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.