PL EN


2016 | 47 | 205-216
Article title

Rola polityki fiskalnej w ograniczaniu nierówności dochodowych w warunkach kryzysu ekonomicznego – doświadczenia wybranych państw UE

Content
Title variants
EN
The Role of Fiscal Policy in Reducing Income Inequalities – The Experiences of Selected EU Member States
RU
Роль фискальной политики в снижении неравенства доходов в условиях экономического кризиса - опыт отдельных стран ЕС
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Skala zjawisk kryzysowych w gospodarce światowej towarzysząca załamaniu gospodarczemu z roku 2008 wpłynęła na rewizję neoliberalnego paradygmatu o tym, że nierówności stanowią pozytywną motywację do aktywności ekonomicznej, innowacyjności i kreatywności, sprzyjając wzrostowi gospodarczemu. W podobny sposób ewoluują w ostatnim czasie także poglądy na temat możliwości wykorzystania polityki fiskalnej do realizacji funkcji wyrównawczych. W kontekście opisanej ewolucji poglądów szczególnego znaczenia nabiera zatem poszukiwanie optymalnych metod prowadzenia polityki interwencyjnej pozwalających realizować zakładane cele gospodarcze i społeczne, a pozbawionych jednocześnie krytykowanych przez przedstawicieli myśli liberalnej mankamentów antywzrostowych. Celem artykułu jest analiza i ocena zakresu oraz skuteczności wykorzystania niektórych instrumentów polityki fiskalnej do łagodzenia nierówności dochodo-wych w warunkach ostatniego światowego kryzysu ekonomicznego. W badaniach wykorzystane zostały doświadczenia wybranych 20 krajów Unii Europejskiej (UE), będących także członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), obejmujące lata 2007–2012.
EN
As far as social inequality is concerned, the unprecedented scale of crisis phenomena in the global economy during the recent years (including in particular the economic crisis of 2008) and the progressing globalization processes, contributed to the restatement of the neoliberal paradigm claiming that inequalities are the positive drive for economic activeness, innovation and creativity which are beneficial for the economic growth. The ideas on the potential application of fiscal policy for compensatory purposes have also been recently changed. Thus, considering the afore-mentioned evolution of ideas, the search for the optimum state intervention methods allowing for the achievement of the assumed economic and social goals, and at the same time free of the anti-growth drawbacks so much criticized by the representatives of liberal ideas, have become a vital issue. The main purpose of the article is to analyze and to evaluate the range and effectiveness of the selected fiscal instruments applied in order to reduce the scale of income inequalities during the last economic downturn. The paper is based on the experiences of twenty selected EU member states (which are also OECD member countries)covering the years 2007–2012.
Year
Volume
47
Pages
205-216
Physical description
Contributors
References
 • Agnello L., Sousa R.M., 2012, How Does Fiscal Consolidation Impact on Income Inequality? Banque De France, No. 382, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2060097
 • Atkinson A.B., 1983, The Economics of Inequality, Clarendon Press, Oxford.
 • Bastagli F., Coady D., Gupta S., 2012, Income Inequality and Fiscal Policy, IMF, Staff Discussion Note, 12/08.
 • Causa O., de Sevres A., Ruiz N., 2014, Can growth-enhancing policies lift all boats? An analysis based on household disposable incomes, OECD Economics Department Working Papers, No. 1180, Paryż.
 • Chu K-Y., Davoodi H., Gupta S., 2004, Income Distribution and Tax and Government Social-Spending Policies in Developing Countries [in:] Inequality, Growth, and Poverty in an Era of Liberalization and Globalization, ed. by Giovanni Andrea Cornia. Oxford University Press, New York, http://dx.doi.org/10.1093/0199 271410.003.0010.
 • European Economy, 2009, Monitoring revenue trends and tax reforms in Member States 2008, No. 4.
 • European Economy, 2010), Monitoring tax revenues and tax reforms in EU Member States 2010 Tax policy after the crisis, No. 6.
 • European Economy, 2011, Tax reforms in EU Member States 2011. Tax policy challenges for economic growth and fiscal sustainability, No. 5.
 • Joumard I., Pisu M., Bloch D., 2012, Less Income Inequality and More Growth – Are They Compatible?: Part 3. Income Redistribution via Taxes and Transfers Across OECD Countries, OECD Economic Department Working Papers No. 926.
 • Martinez-Vazquez J., Moreno-Dodson B., Vulovic V., 2012, The Impact of Tax and Expenditure Policies on Income Distribution: Evidence from a Large Panel of Countries, “Review of Public Economics” No. 200-(4/2012), http://dx.doi.org/ 10.2139/ssrn.2188608.
 • Mulas-Granados C., 2005, Fiscal adjustments and the short-term trade-off between economic growth and equality, “Revista de Economia Pública” No. 172(1).
 • OECD, 2015, Income distribution, OECD Social and Welfare Statistics (database), DOI: http://dx.doi.org.oecdilibrary.han.bg.umcs.edu.pl/10.1787/data-00654-en
 • Paulus A., Čok M., Figari F., Hegedüs P., Kump N., Lelkes O., Levy H., Lietz C., Lüpsik S., Mantovani D., Morawski L., Sutherland H., Szivos P., Võrk A., 2009, The Effects of Taxes and Benefits on Income Distribution in the Enlarged EU, Working Paper No. 8/09, EUROMOD
 • Stiglitz J., 2012, The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers our Future, W.W. Norton, New York.
 • Wilkinson R., Pickett K., 2011, Duch równości. Tam gdzie panuje
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-65fd6d29-7416-4d68-8102-bc77e8de4749
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.