PL EN


2018 (R. XVII) | 4(70) | 33-57
Article title

Społeczeństwo obywatelskie wobec opresji i zniewolenia przez ideologie, politykę i władzę

Authors
Content
Title variants
EN
Civil society in the face of oppression and enslavement by ideologies, politics and power
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy historycznej zmienności znaczenia pojęć: polityka, władza oraz prawa człowieka. Celem rozważań jest ukazanie negatywnych kierunków zmian w sztuce sprawowania polityki i jej realnej postaci – władzy, na losy jednostki i zbiorowości. Artykuł ukazuje mechanizmy stosowane przez politykę zmierzające do dominacji i władztwa nad jednostką i społeczeństwem, a nie dla służby dobru publicznemu – jaką był pierwotny jej cel. Konkluzja rozważań zawiera postulat budowania społeczeństwa obywatelskiego jako jedynego sposobu ograniczenia złowrogich intencji polityki i władzy.
EN
The article contains information about the historical changes in the meaning of the following concepts: politics, power and human rights. The aim of the deliberations is to show the negative changes in the art of politics and its real form – power, and the effects on the fate of the individual and the collective. The article presents the political mechanisms which aim to assert dominance and power over the individual and society, and not maintain the public welfare – which was the original goal of the mechanism. The conclusion of the deliberations includes the postulate of building a civil society as the only way to limit the ominous intentions of politics and power.
Issue
Pages
33-57
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bartyzel J. (2014), Władza. Aspekt filozoficzny, [w]: Encyklopedia katolicka, t. 20, KUL, Lublin.
 • Baszkiewicz J. (1999), Władza, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Bocheński A. (1988), Dzieje głupoty w Polsce, „Czytelnik”, Warszawa.
 • Bruce S. (2006), Fundamentalizm, przeł. S. Królak, Wyd. Sic, Warszawa.
 • Cynarzewska-Wlaźlik L. (2014), Wspólnota, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 20, KUL, Lublin.
 • Dąbrowski K. (1991), Moralność w polityce, Wyd. „bis”, Warszawa.
 • Delsol Ch. (2003), Esej o człowieku późnej nowoczesności, tłum. M. Kowalska, „Znak”, Kraków.
 • Domasławski A. (2016), Wykluczeni, Wyd. Wielkalitera, Warszawa.
 • Eco U. (2007), Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, WAB, Warszawa.
 • Eco U. (1995), Ur-faszyzm, New York Review of Books.
 • Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Wydawnictwo: Arche, Warszawa 2007, s. 117. Finkielkraut A. (1992), Porażka myślenia, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Gazeta Wyborcza z 23.08.2018, s. 2.
 • Grosser A. (1990), Ermordung der Menscheit, Wyd. Carl Hanser, München.
 • Kant I. (1984), Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Warszawa.
 • Klebaniuk J. (2007) (red.), Fenomen nierówności społecznych: nierówności społeczne w refleksji humanistycznej, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa.
 • Kozielecki J. (2012), Obronić Polskę przed Polakami, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Krąpiec M.A. (2007), Polityka, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin.
 • Machiavelli N. (1987), Książe. Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, PIW, Warszawa.
 • Michalik S. (2014), Przemoc i mowa w nowoczesnej myśli społecznej. Przyczynek do pojęcia negatywności politycznej, PWN, Warszawa.
 • Ostrowska K. (2012), Emocjonalny portret Polaków, IPSiR UW, Warszawa.
 • Piketty T. (2015), Ekonomia nierówności, przeł. A. Bilik, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Polman L. (2011), Karawana kryzysu, Wydawnictwo Mikrokosmos/Makrokosmos, Wołowiec.
 • Sadowski Z. (1991) (red.), Społeczeństwo posttotalitarne. Kierunki przemian, Wyd. Polskie Towarzystwo z Klubem Rzymskim, Warszawa.
 • Snyder T. (2017), O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku, przekł. B. Pietrzak, Wyd. Znak Horyzont, Kraków.
 • Wielgosz P. (2013) (red.), Koniec Europy jaką znamy, Książka i Prasa, Warszawa.
 • Woś R. (2014), Dziecięca choroba liberalizmu, Studio Emka, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-660596f3-ae1b-4256-b71b-505d14e26349
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.