PL EN


2015 | 6 | 1 | 230-235
Article title

Determinanty współpracy studentów i wykładowców jako czynnik optymalizacji zawodowego przygotowania nauczycieli w Polsce i na Ukrainie

Content
Title variants
EN
Determinants of Cooperation of Students and Faculty as a Factor in Optimizing Professional Preparation Teachers in Poland and Ukraine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artukule postawiono tezę, że głównym zadaniem nauk pedagogicznych jest stworzenie prawidłowo funkcjonującego systemu edukacji zawodowej przyszłego nauczyciela, nakreślenie kierunków ukraińskich innowacji, jak również możliwości współpracy w tych sektorach ukraińskich i polskich nauczycieli. W artykule poruszono również problem interakcji pedagogicznej jako społecznej i psychologicznej adaptacji i dostosowania procesu tworzenia i rozwoju osobistego przyszłego nauczyciela w kontekście globalizacji społeczeństwa opartego na wiedzy.
EN
This article deals with the problem of the professional education of the students who are studying at the Pedagogical University. It is important today that the main task of the pedagogical science is to make system of the professional education of the future teacher. The main directions of the national priorities Ukrainian innovations and their importance for the Polish education system, as well as cooperation opportunities in these sectors of the Ukrainian and Polish teachers. The practical significance of the results determined by the effectiveness of the proposed approach in thinking about education policy, its structural elements, the directions of its influence on the development of a knowledge society, knowledge-economy of the individual.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
230-235
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Андрущенко В. (2008): Інноваційний розвиток освіти в стратегії „українського прориву”,„Вища освіта України” № 2.
  • Бех В.П. (2009): Технократизм у дискурсі проблем вищої школи : монографія.Болонський процесс: нормативно-правові документи (2004): .
  • Вульфсон Б.Л. (2002): Мировое образовательное пространство на рубеже XX и XXI веков, „Педагогика” № 10.
  • Горський B.C. (2001): Україна на порозі планетарної цивілізації, „Практична філософія”№ 2.
  • Дем’янчук О. (2002): Глобалізація сучасної вищої освіти: огляд сучасних світових проблем, „Людина і політика” № 1.
  • Роджерс К.Р. (1994): Взгляд на психотерапию. Становление человека,
  • Górnicka B. (2013): „Rodzicielski świat” matek i ojców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, [w:] Brągiel J., Kaniok P.E., Kurcz A. (red.), Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, Opole, 2013.
  • Guilford J.P. (1967): The Nature of Human Intelligence, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6608d0e1-6eba-4482-b9a4-f883bb5a21a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.