PL EN


2011 | 10 | 77-87
Article title

Today. Tomorrow. Toyota: językowa analiza sloganów reklamowych w przemyśle samochodowym.

Content
Title variants
EN
Today Tomorrow Toyota: a linguistic analysis of advertising slogans in automotive industry.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Slogany odgrywają kluczową rolę w przekazie reklamowym oraz w procesie komunikacji z klientem. Hasła reklamowe przyjmują różne formy oraz występują w różnych kontekstach w prasie, radiu i telewizji. Zadanie sloganu jest wyraźnie określone – skłonić odbiorców do działania zgodnego z intencją reklamodawcy. Służą temu: konkretna forma stylistyczna i składniowa, a także emocjonalny bądź racjonalny element autouzasadnienia. Przedmiotem niniejszego artykułu będą więc środki językowe umożliwiające wywieranie na odbiorcę wpływu, którego on sam często nawet sobie nie uświadamia. W celach perswazyjnych możliwe jest korzystanie prawie ze wszystkich poziomów języka (gramatyki, składni, frazeologii, leksyki i innych). Reklama próbuje przełamać transparencję języka i często decyduje się na formy odchodzące od tradycji i konwencji.
EN
Slogans have a key role in the advertising message and in the process of communication with the consumer. One may notice them in an extraordinary range of forms and contexts in press, radio and television advertising. In order to get people to identify the product, remember its name, and persuade them that it is worth buying advertisers rely almost totally on the slogans. Slogan as any other linguistic unit is a subject to different linguistic processes. Therefore most advertising slogans gain their effect by manipulating the linguistic norms of everyday language since slogans are allowed to take any form of syntactic structure and are not criticized for language incorrectness. Advertising tries to break down the transparency of language and frequently uses language in ways which depart from convention.
Year
Issue
10
Pages
77-87
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-660e1bd5-3497-4822-a015-807c105fb0b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.