PL EN


Journal
2017 | 3(51) | 85-96
Article title

Dni Architektury Maksa Berga – projekt Centrum Poznawczego Hali Stulecia realizowany we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej

Content
Title variants
EN
Max Berg’s Days of Architecture – the Discovery Center of the Centennial Hall project realised in cooperation with the Faculty of Architecture of Wrocław University of Science and Technology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono założenia i realizację dużego projektu kulturalno­edukacyjnego „Dni Architektury Maksa Berga”, który Centrum Poznawcze Hali Stulecia we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej przeprowadziło od marca do czerwca 2016 r. W ramach projektu działało tzw. Laboratorium Architektury Maksa Berga – specjalna pracownia, gdzie zespół sześćdziesięciu studentów architektury oraz architektury krajobrazu wraz z pracownikami Centrum Poznawczego oraz wykładowcami Wydziału Architektury pracowali nad organizacją głównego wydarzenia. 4 czerwca 2016 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyło się duże wydarzenie kulturalne – akcja konstrukcyjno­plastyczna pod hasłem „Zbuduj z nami miasto!”. Wydarzenie miało charakter gry opartej na scenariuszu włączającym elementy wiedzy o architekturze oraz mieście. W dniu imprezy mierząca ponad 2000 m2 płyta Hali Stulecia zamieniła się w gigantyczny plan miasta, inspirowany projektami Maksa Berga i opracowany przez studentów architektury. Projekt realizował ideę Maksa Berga, by Hala Stulecia pełniła funkcję „katedry demokracji” jednoczącej pod swoim dachem ludzi w różnym wieku, którzy wspólnie zaangażowali się w tworzenie gigantycznej makiety miasta marzeń. Projekt miał dużą wartość edukacyjną, zarówno dla uczestników gry, jak i dla pracującej przy jej organizacji grupy studentów.
EN
The article presents assumptions and realization of a large educational and cultural project the “Max Berg’s Days of Architecture”, conducted by the Discovery Center of Centennial Hall in cooperation with the Faculty of Architecture of Wrocław University of Science and Technology from March to June 2016. The project included the so­called Max Berg’s Architecture Laboratory – a special workshop, where a team of 60 students of architecture and landscaping, together with staff of the Discovery Center and lecturers from the Faculty of Architecture, worked on organization of the main event. On June 4th 2016, the Centennial Hall in Wrocław saw the main cultural event – the construction and artistic action of “Rise the city of our dreams!”. The event was based on the idea of a scenario­based game, which incorporated elements of architectural and urbanistic knowledge. On the day of the event, over 2000 m 2 of the Centennial Hall floor turned into a gigantic city plan inspired with Max Berg’s designs and developed by the students of architecture. The project embodied Max Berg’s idea, to turn the Centennial Hall into a “cathedral of democracy”, housing people of various ages, who worked together to create a gigantic model of the ideal town. The project was highly educational both for the participants of the game, and for the students­organizers.
Journal
Year
Issue
Pages
85-96
Physical description
Contributors
  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
  • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
References
  • Ilkosz J., Hala Stulecia i Tereny Wystawowe we Wrocławiu – dzieło Maksa Berga, Muzeum Architektury, Wrocław 2005.
  • Kaczmarek R., Berg Max Paul Eduard, [w:] R. Eysymontt (red.), Leksykon architektury Wrocławia, Via Nova, Wrocław 2011, 955.
  • Ilkosz J., Koncepcje urbanistyczne Maksa Berga na przykładzie projektów przebudowy Berlina w roku 1910 i Wrocławia w latach 1919–1920, [w:] J. Rozpędowski, Architektura Wrocławia, t. 2: Urbanistyka, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 1995, 360–398.
  • Ilkosz J., Wieżowiec w strukturze miasta na przykładzie Wrocławia w latach 1919–1928. Koncepcja urbanistyczna Maksa Berga, [w:] J. Ilkosz, Wieżowce Wrocławia 1919–1932, Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia, Wrocław 1997, 39–71.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6612bf86-7503-4464-92e0-b40519360614
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.