PL EN


Journal
2019 | 329 | 495 - 506
Article title

Nowe instytucje standaryzacji informowania w ustawie o dostępie cyfrowym

Authors
Title variants
EN
New information standardization institutions in the Digital Access Act
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Publikacja zawiera analizę ważniejszych instytucji z u.d.c.s.a.m.p.p., która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Generalnym celem ustawy jest opracowanie standardów w zakresie przekazywania informacji przez wskazane w niej organy publiczne w sposób najbardziej czytelny i uczciwy. W opisach poddano badaniom szczególnie kwestie normatywne w zakresie ujednolicania i zwiększania dostępności stron internetowych. W ramach analizy autor najpierw wykazuje nową siatkę pojęciową, następnie zaś najważniejsze instytucje prawne odnoszące się do cyfrowego informowania. W wielu miejscach dostrzega usterki legislacyjne, szczególnie w aspekcie rozmijania się tekstu ustawy z treściami dyrektywy. W wnioskach zaś przedstawiono kilka propozycji w zakresie dalszego doskonalenia przepływu informacji i komunikacji sfery publicznej z społeczeństwem.
EN
This publication includes the analysis of more important institutions from the Digital Access Act. The above-mentioned Act implements Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 26th October 2016 on accessibility of websites and mobile applications of public sector bodies. The main purpose of the Act is to instruct how to inform in a clear and simple manner in order to achieve the highest level in standardization and improving web site accessibility. In his analysis, the author describes a set of new definitions and absolutely radical and new conceptions for digital access regulations. In some places the author indicates problems with new regulations mainly when the text of the Act differs from the directive’s intentions and goals. At the end of the analysis there are some proposals to improve the flow of information and communication between all kinds of public organs.
Journal
Year
Issue
329
Pages
495 - 506
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6613e435-282a-4ac9-aab8-0748b589a0e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.