PL EN


2018 | 2(52) | 95-103
Article title

Ratio Analysis of Infrastructure Investments: a Case Study of the Municipalities and Communes of the Olsztyn County

Title variants
PL
Ocena wskaźnikowa inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie gmin powiatu olsztyńskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A fundamental aspect of infrastructure investments made by local authorities is the evaluation of their effectiveness. Considering their public character, infrastructural investments require more methodological sophistication to allow an assessment of a number of areas which have been ignored in previous analyses. This paper introduces a model for evaluating infrastructural investments based on select socio-economic ratios. The results of the research can be used by local authorities during investment planning and evaluation.
PL
Podstawową kwestią realizowanych przez samorządy inwestycji infrastrukturalnych jest ich ocena pod kątem uzyskanych efektów. Z uwagi na publiczny charakter inwestycje infrastrukturalne wymagają bardziej złożonych metodycznie metod umożliwiających pomiar szeregu obszarów, które to tej pory były przy ocenie pomijane. W artykule przedstawiono model oceny inwestycji infrastrukturalnych oparty na wybranych wskaźnikach ekonomiczno-społecznych. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez samorządy terytorialne przy planowaniu inwestycji infrastrukturalnych jak i ich ocenie.
Contributors
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
References
 • Adamska, H. 2008. “Rozwój na szczeblu lokalnym a konkurencyjność.” Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 10 (2): 14–17.
 • Brzozowska, K. 2005. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance. Warszawa: CeDeWu.
 • Drobniak, A. 2002. Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych. Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 • Drobniak, A. 2005. Ocena projektów publicznych. Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Dziembowski, Z. 1985. “Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna.” Ekonomista (4): 725–739.
 • Karst, Z. 1986. Techniczno-ekonomiczna infrastruktura gospodarki narodowej. Warszawa-Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kasiewicz, S., and W. Rogowski. 2009. Inwestycje hybrydowe. Nowe ujęcie oceny efektywności. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza.
 • Kołodziejczyk, D. 2014. “Infrastruktura w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w Polsce.” In Agrobiznes 2014. Problemy ekonomiczne i społeczne, edited by A. Olszańska and J. Szymańska, 198–207. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Kowalski, A. 2013. Inwestycje lokalne i źródła ich finansowania. Warszawa: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB.
 • Kozłowski, W. 2012. Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Warszawa: Difin.
 • Kryk, B. 2012. “Jakość życia w kontekście zrównoważonego rozwoju.” Handel Wewnętrzny. Marketing, Rynek, Przedsiębiorstwo 58 (1): 145–155.
 • Ratajczak, M. 1999. Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Poznań: Wydaw. AE.
 • Ray, A. 1984. Cost-Benefit Analysis. Issues and Methodologies. Baltimore: Published for the World Bank by Johns Hopkins University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-661534ce-06ac-4f04-ba3e-916f80603be4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.