PL EN


2014 | 13 | 3 | 172-191
Article title

Czułem się jak piąte koło u wozu: opowieści ojców o wyłączeniu z „rodzicielskiej drużyny”

Content
Title variants
EN
I felt like a third wheel: Fathers’ stories of exclusion from the parenting team
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym badaniu opisano odczucia 27 ojców uczestniczących w pięciu grupach fokusowych, które przeprowadzono pod koniec 2009 roku na zlecenie Tweddle Child and Family Health Service w Melbourne. W tym badaniu ojcowie opisują swoje spotkania z profesjonalistami, którzy często postrzegali ich jako drugoplanowych lub niepełnoetatowych opiekunów. Ojcowska niekompetencja jest silnie zakorzeniona w kulturze, podobnie jak przedstawianie ojców jedynie jako pomocników. Ojcowie objęci badaniem sprzeciwiali się jednak założeniu, że są drugoplanowymi zawodnikami, czy jak to ujął jeden z badanych „piątym kołem u wozu”. Celem badania było zidentyfikowanie barier i szans w odniesieniu do zaangażowania ojców w stacjonarne programy wsparcia rodziców. Wyniki wskazują, że badani ojcowie określali siebie jako część rodzicielskiej drużyny i brak uznania ich roli wpływał na poziom ich zaangażowania w korzystanie z oferowanego wsparcia.
EN
This research reports on the perceptions of 27 fathers involved in five focus groups which were conducted in late 2009 on behalf of Tweddle Child and Family Health Service in Melbourne. The fathers in this research highlight their encounters with services that frequently presume they are secondary or part-time parents. While cultural assumptions about paternal incompetence sit comfortably alongside portrayals of fathers as helpers, these fathers resisted the assumption that they were secondary players or as one father put it ‘the third wheel’. This research set out to identify barriers and opportunities in relation to fathers’ engagement with residential parenting support programs. It found that these fathers believed themselves to be part of a ‘parenting team’ and that lack of recognition of this fact impacted on their level of engagement with support services.
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
172-191
Physical description
Contributors
  • The Swinburne Institute, Swinburne University of Technology, Melbourne
author
  • The Swinburne Institute, Swinburne University of Technology, Melbourne
  • Badacz rynku, Melbourne
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6615f4d5-a360-4377-bfb1-7a77103a6850
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.