PL EN


2001 | 4(7) | 25-40
Article title

Czy wielkie gminy są bogate?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koszty wykonywania większości zadań przez samorządy największych miast są zazwyczaj istotnie większe od przeciętnych. Wynika to m.in. z obsługi przyjezdnych, wyższych kosztów jednostkowych niektórych usług i szerszego zakresu faktycznie wykonywanych zadań . Specyfika ta jest uwzględniana w systemach finansowania samorządów w wielu krajach europejskich, ale niemal zupełnie pomijana przez obecnie obowiązujące ustawodawstwo polskie. Artykuł zawiera próbę analizy zwiększonych potrzeb wydatkowych największych miast w Polsce. Na tym tle ilustruje faktyczną zamożność samorządów wielkich miast w stosunku do sytuacji finansowej innych gmin.
Keywords
Contributors
References
  • Blair P., 1993, "Financial Equalisation between Local and Regional Authorities in European Countries" (w:) J. Gibson, R. Batley (red.), Financing European Local Governments, London: Frank Cass and Co.
  • Guide to the Standard Spending Assessments for 1998-99, 1998, London: CIPFA.
  • "Limitation of Local Taxation, Financial Equalisation and Methods for Calculating General Grants" 1998, Local and Regional Authorities in Europe, nr 65, Strasbourg: Council of Europe.
  • Swianiewicz P. (red.), 1998, System analiz samorządowych: jak mierzyć i oceniać zakres i jakość usług samorządowych, Warszawa: Brytyjski Fundusz Know How - Unia Metropolii Polskich.
  • Swianiewicz P., 1999, "Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego u progu reformy", Samorząd Terytorialny, nr 12.
  • "The Status of Major Cities and their Peripheries", 1996, Local and Regional Authorities in Europe, nr 59, Strasbourg: Council of Europe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-662f7f4f-d6df-41f3-936b-01680eefd962
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.